Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv

Oddervej 80

Tlf. 64637833  

Mail: Hojholok@gmail.com

Åben tirsdage 10 -12 , men ikke i skoleferier!

Ønsker man at besøge arkivet eller aflevere arkivalier udenfor åbningstiden, kan man kontakte arkivleder Kaj Jensen ved at maile til hojholok@gmail.com eller tlf. nr. 24409258 og få en aftale!

Åbning og besøg i "Corona-tider":

Åbning:

Arkivet er kommet i gang igen, dog kun for medarbejderne. Vi arbejder med afstand (heldigt at vi har 3 gode lokaler), bruger håndsprit og gør grundigt rent. Arkivet har indkøbt, håndsprit, rensesprit, papirhåndklæder mm for over 2000 kr!

Af hensyn til smittefaren, har vi besluttet ikke at modtage gæster foreløbig. I vil selvfølgelig modtage besked, når vi åbner op for besøg.

Man vil dog kunne lave aftaler om besøg uden for åbningstid. Mail eller ring 24409258, så vi kan lave en aftale.

 Arrangementer:

Foreningen har jo måtte aflyse alle arrangementer i dette forår. Det er vores håb at kunne gennemføre det meste af forårsprogrammet i efteråret.

Da regler for åbning efter Civid-19 ændres efterhånden, har vi beslutte, at vi først efter sommerferien udsender det endelige program.

Fra landsby til forstad

Nyt oplag er kommet. Bogen kan købes i Superbrugserne Kridthøj og Skådecentret, Kvickly i Mega Syd, hos Living by Norman (via net) - og kan selvfølgelig bestilles tilsendt via mail til hojholok@gmail.com. Porto vil være 60 kr.

Arkivet og Støtteforeningen har skrevet bogen ”Fra landsby til forstad”.

Bogen handler om sognenes udvikling, herunder befolkningsvæksten, boligudviklingen, kirkerne, skolerne, forretningerne, virksomhederne, fritidsaktiviteterne og om, hvordan besættelsestiden blev oplevet her.

Arkivet ønsker at markere, at arkivet og støtteforeningen har eksisteret i 30 år.

Bogen er baseret på det omfattende materiale, som arkivet har samlet om områder. Bogen indeholder mange beretninger om livet i lokalområdet og et udpluk af den righoldige samling af fotografier, som arkivet har fået i tidens løb.

Bogen udleveres til de tilstedeværende medlemmer af støtteforeningen ved generalforsamlingen d. 29. februar og udsendes til de øvrige medlemmer i den følgende uge.

Bogen kan købes på arkivet, i Superbrugsen i Skådecentret og på Kridthøj Torv, i Kvickly i Mega Syd og hos Living by Norman i Holme. Den koster 100 kr.

Man kan få bogen tilsendt mod betaling af porto på 60 kr., i alt 160 kr. ved bestilling på hojholok@gmail.com med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Betaling foretages enten på mobilpay nr. 2068DY eller konto nr. 2316 6273102297. Husk at oplyse navn og adresse. Bogen sendes, når indbetalingen er modtaget. Ekspeditionstid ca. 1 uge.

Forårsprogram 2020

Omstændigheder ved den nuværende coronakrise har gjort, at vi har aflyst alle foreningens arrangementer i foråret.

Det drejer sig om følgende:  D. 22 og 30 juli, besøg på Johnson Control (Sabro) – 12. maj, feststeder og 13. juni, byvandring i Skåde.

Vi håber, at kunne gennemføre nogle af arrangementer til efteråret, og at vi kan udsende et efterårsprogram før sommerferien.

 

 

Lørdag den 29. februar kl. 14 – 16 i Holme Sognegård:

Generalforsamling.

Efter kaffen vil Bent Stougaard præsentere bogen: ”Fra Landsby til Forstad”.

Kun for medlemmer med evt. ledsager. Kun medlemmer har stemmeret.

Gratis adgang.

Onsdag den 4.marts kl. 16 – 17 på Højbjerg Bibliotek:

Reception i anledning af bogudgivelsen.

Alle er velkomne. Gratis adgang.

Lørdag den 21 marts kl. 14 – 16 i Frederiksgården:

Benny Aros fra Spejdermuseet fortæller om spejderne, og Kaj Jensen fortæller om FDF’erne i området. AFLYST !!

Alle er velkomne. Pris 30 kr. inkl. kaffe.

Onsdag den 22. og torsdag den 30. april kl. 15 – ca. 16.30:

Besøg hos Johnson Controls (tidligere Sabroe), Christian X’s Vej 201.

Mødested ved hovedindgangen.

Kun for medlemmer med evt. ledsager. Max. 15 deltagere pr. gang.

Gratis adgang.

Tilmelding senest den 6. april til Anny Jensen, tlf. 86 27 49 50, mail ankirje@webspeed.dk

Tirsdag den 12. maj kl. 14 – 16 i Holme Sognegård:

Fester bliver i dag mest afholdt på Varna, på Thors Mølle eller i forskellige lokaler i boligforeningerne.

Men hvor blev de afholdt i gamle dage?

Kaj Jensen fortæller om de store feststeder i området.

Alle er velkomne. Pris 30. kr. inkl. kaffe.

Lørdag den 13. juni kl. 14 – 16;

Vandretur i Skåde ved Bent Stougaard og Claus Hedemann

Turen starter på parkeringspladsen ved Superbrugsen i Skåde. Herfra går turen gennem den gamle landsbygade, Skådevej, og der fortælles om de gamle gårde og de store boligforeningsafdelinger ved Bushøjvænget. Turen fortsætter via Jelshøjvænget tilbage ad Oddervej, hvor der fortælles om den gamle og nye Skåde Skole og de mange forretninger, der har ligget ved landevejen.

Alle er velkomne. Pris 30 kr. inkl. øl, vand og chips.

Arkiv.dk

Se vore billeder og registreringer i Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv - og i alle andre danske lokalhistoriske arkiver.

Film

Nu kan man se film på Arkiv.dk. Det er dog endnu ikke alle vore film, som kan ses. Skriv film i søgefeltet.

Link til Arkiv.dk     Vejledning til Arkiv.dk