Matr. nr. 5a Teglværksgaard/Højbjerggaard

Matr. nr. 5a Teglværksgaard/Højbjerggaard

Gården lå på den sydlige side af Skådevej og var oprindelig sammenbygget med matr. Nr. 4a. Da gården blev udflyttet omkring 1860 blev det hidtidige stuehus af bindingsværk solgt. Det er opført i 1777 og ligger i dag på Bushøjvænget nr. 8 i Skåde (Det omtales ofte som gamle Ejlers hus).

Fæstere og ejere af gården

Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1845. Første ejer var Frants Jensen, der stammede fra Hasle. Han havde haft gården i fæste siden 1821. Gården blev i slægtens eje til år 1900, bortset fra en kort periode i 1875-1876.

Fæstere

Til 1798        Niels Rasmussen

1798-1821    Peder Pedersen Fog, svigersøn

1821-1845    Frants Jensen, fra Hasle

Ejere

1845-1857    Frants Jensen

1857-1869    Rasmus Pedersen, svigersøn

1869-1875    Søren Peder Pedersen, bror

1875-1876    Therkel Jensen

1876-1900    Søren Peder Pedersen

1900-1902    H B Rieffestahl og F G Secher

1902-1903    H B Rieffestahl, godsejer

1903-1925    Søren Madsen, vognmand

1925-            Niels Madsen, søn

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1800 tallet:

Klik her   Register

Gårdens navn og beliggenhed

Gårdens bygninger var oprindelig sammenbygget med Lybekkergaard. Som det fremgår af matrikelkortet lå jorden på den østlige side af Oddervej nord for Emiliedalsvej over mod nuværende Grumstolsvej. Gården blev i 1857 overtaget af Rasmus Pedersen fra Holme, som i 1852 var blevet gift med datteren på gården, Ane Frandsdatter. Rasmus Pedersen var en meget initiativrig mand. Kort efter at han havde overtaget gården byggede han nye bygninger til gården på hjørnet af nuværende Grumstolsvej og Højmarksvej. I samme periode opførte han et teglværk, kaldet Skåde Teglværk, med tilhørende gård på hjørnet af Oddervej og Emiliedalsvej. En del af gårdens jord blev overført til teglværket. Gården betegnes derfor som teglværksgården i en del kilder.

Bygningerne og gårdspladsen inde i Skåde By blev solgt, og på dette sted blev der i 1870’erne drevet høkerforretning. Stuehuset til den oprindelige gård, kan stadig ses i Skåde. (Bushøjvænget nr. 8).

I 1866 solgte Rasmus Pedersen gården ved Højmarksvej til sin broder Søren Peder Pedersen. Inden da havde han udskilt de jorder, der hørte til teglværket. Gården ved Højmarksvej ejedes de første årtier af 1900 tallet af Søren Madsen, der havde en stor vognmandsforretning på hjørnet af Østergade og Fredensgade i Århus. Af folketællingerne for denne periode fremgår det, at gården i denne periode blev kaldt for Højbjerggård. I 1925 blev gården overtaget af Søren Madsens søn Niels Madsen, der også havde overtaget faderens vognmandsforretning i Århus. Villaerne på Nagelsvej og Grumstolsvej og ejendommene på den østlige side af Oddervej ligger på denne gårds marker.

Skåde Teglværk med tilhørende gård blev i 1875 solgt til Thomas Jensen, der i 1882 også købte Emiliedal Teglværk. Gårdens hvide stuehus, der lå på hjørnet af Oddervej og Emiliedalsvej blev først nedrevet i 1989. I de senere år er der bygget rækkehuse på det område, hvor teglværket og teglværksgården lå. Frederikskirken og kirkegården ligger også på en del af den jord, som hørte til denne gård.

Til gården hørte 2 udlodder (matr. Nr. 5b og 5c), som lå i tilknytning til gårdens øvrige jord. Disse udlodder blev i slutningen af 1860’erne frasolgt. På udlodderne blev der opført en ejendom, som senere fik navnet Grumstolen. Den blev i slutningen af 1800 tallet brugt som sommerbolig af hedens opdyrker Enrico Dalgas. Ifølge traditionen var det ham, der gav ejendommen det lidt mærkelige navn. Ejendommen blev i 1915 købt af Århus kommune, og bygningen bruges i dag af skisportsudøvere.

 

Lybekkergård/højbjerggård matrikelkort lodder
Skriv en tekst her
bestyrer Mads Lindhardt højbjerggård

Gårdens bygninger blev omkring 1860 udflyttet fra Skåde og de nye bygninger placeret på hjørnet af Grumstolsvej og Højmarksvej. I de første årtier af 1900 tallet ejedes gården af vognmand Søren Madsen i Århus, som drev gården ved hjælp af bestyrere. I 1912 blev gården bestyret af Mads Lindhardt, som her ses med sin familie. Det er måske gårdens bygninger, der ses i baggrunden.

teglværksgården

Omkring 1860 opførte gårdens daværende ejer, Rasmus Pedersen, Skåde teglværk med tilhørende gård på gårdens jorder på hjørnet af Oddervej og Emiliedalsvej. Her ses gårdens stuehus ca. 1980. Det var da blevet formindsket i forbindelse med en udvidelse af udbygningerne.