Matr. Nr. 3a. Skådegård, Skådevej 4

Skådegård

Skådegård, 1965

Skådegård med laden til venstre. Gården blev nedrevet i 1986.

 

Fæstere og ejere af gården

Skådegård var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1845. Første ejer var Anders Thomassen, der indtil da havde haft gården i fæste. Hans slægt havde haft gården i fæste siden 1754. Gården blev i slægten til 1917. Fra 1917 til 1929 havde gården forskellige ejere, som ikke boede på gården.

Fæstere

Til 1754        Peder Madsen

1754-1794    Jens Thomasen

1794-1833    Thomas Jensen, søn

1833-1845    Anders Thomasen, søn

Ejere

1845-1872    Anders Thomasen

1872-1908    Thomas Andersen, søn

1908-1917    Anders Thomas Andersen, søn

1917-1919    Karen Andersen m.fl.

1919-1920    Mette Marie Winther

1920-1923    Haugaard Sangill

1923-1929    Jacob Andersen

1929-1938    Laurids Stougaard og Hans Jensen

1938-            Laurids Stougaard

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1800 tallet:

Klik her  Register.

Gårdens navn og beliggenhed

Gården lå inde i byen ved Skådevej. Gårdens bygninger er nedrevet i midten af 1980’erne. I dag ligger der gule rækkehuse på stedet.

 

Som det fremgår af matrikelkortet lå gårdens jord øst for Oddervej. Jorden bestod mest af sandjord, som var godt til støberi. Ejerne har i tidens løb tjent godt ved at sælge sand til bygge- og anlægsarbejder. Til gården hørte endvidere to udlodder (matr. Nr. 3b og 3c), som lå nord for Hørhavevej. Disse udlodder blev solgt fra i henholdsvis 1845 og 1854.

Udstykningen af gårdens jorder til villagrunde startede i midten af 1900 tallet.

 

Beretning om gården og dens beboere

Sigurd Nicolajsen, 1965

Erik Rasmussen, Beder, side 8-9

 

Matrikelkort med angivelse af gården og jordens placering

(Hovedparcellen 3a og 3e samt udlodderne 3b og 3c)

Skådegården lodder

Fastelavnsryttere ved Skådegård 1928

Til venstre ses blind Marens hus, Ellevejen med poplerne og bagerst Oddervej.

Fastelavnsryttere ved Skådegård 1928

Gule rækkevillaer på Skådevej

Rækkevillaerne på Skådevej 4A-4G set fra Skådevej. Boligerne er opført i 1986 på den grund, hvor Skådegård lå.

Til toppen