Skåde Skole

Klassebilleder

På grund af de professionelle fotografers ophavsret må vi ikke lægge klassebilleder ud på hjemmesiden. Men da Arkiv.dk er med i en CopyDan-aftalen, kan man finde dem under arkiv.dk

Man kan gå ind på arkiv.dk og se vejledning på vores forside.

Se vejledning til at søge klassebilleder på Arkiv.dk 

Den første skole

I 1739 kom Chr. D. 6.’s forordning om oprettelse af skoler for børn og unge i hvert sogn.  Dette førte til sognets første skole i Holme, hvortil også børnene fra Skåde måtte gå. I Skåde byggede man i 1811 Skaade Biskole –altså en bi-skole til Holme Skole, så da ordningen for Almue-skolevæsen på landet, som bestemte, at børn ikke måtte have mere end en 1/4 mil (1883 m) til skole kom i 1814, var man altså godt forberedt i Skaade.

Højbjerg Holme Lokalhistorisk Arkiv har ingen viden om, hvor denne skolebygning lå, og er ej heller i besiddelse af billeder eller tegninger. 


 

b1464

Den gamle skolebygning

I 1856 kom loven om pogeskole (svarende til børnehaveklasser i dag). Elevtallet i Skaade var efterhånden oppe på cirka 100 elever, så myndighederne gav samme år tilladelse til, at man byggede en ny skole på hjørnet af Oddervej og Jelshøjvej (nu Jelshøjvænget). Huset ligger der stadigvæk og bruges til privat beboelse.

 

b1470

Hovedbygningen "Universitetet"

I 1906 byggede man den nuværende skolebygning på den anden side af Oddervej. Arkitekt var Frederik Larsen, Ask, og den smukt beliggende og statelige bygning fik øgenavnet ”Universitetet”. Skolen havde 3 klasselokaler, bolig til skoleleder og 2 lærere, samt baghus med stald (2 heste, svin og høns). Skolen blev taget i brug i 1907 efter indkøb af 3 katedre, 3 skabe og 20 skoleborde. (Man havde nok også nogle med fra den gamle skole).

 

b3149

Tilbygningen "Højskolen"

I 1931 byggede man en tilbygning øst for hovedbygningen. Her var der et klasselokale, sløjdlokale, håndarbejdslokale og en lejlighed til lærerinde Meta Nielsen. Lejligheden blev senere til bibliotek og endnu senere til klasselokale. Bygningen her fik også et tilnavn; nemlig ”Højskolen”.

 

b4517

Gymnastiksal m.m.

I 1958 – 59 byggede man en ny gymnastiksal øst for ”Højskolen” og en tjenestebolig til skolelederen på Moesgårdvej 7. (Boligen blev købt af skoleinspektør Hans Therkildsen, da han gik af som skoleleder i 1985) Lejlighederne i hovedbygningen blev omdannet til 2 klasselokaler, inspektørkontor og lærerværelse. Ligeledes blev der i hovedbygningen lavet lange gange med adgang til alle klasselokaler og en ny hovedindgang. Og der blev indlagt centralvarme!
 

b959

 

Barakker

 

Et stadig stigende elevtal medførte at man i 1971 – 72 måtte opføre ikke mindre end 4 træbarakker, og børnehaveklassen måtte starte i en gymnastiksal. Først kom barakken med det lyse flade tag og senere de 3 andre.
 

Vej-broen

Skoleelevernes færdsel over den stærkt trafikeret Oddervej har altid været et stort problem for Skåde Skole. Allerede i 1967 var der planer om en tunnel, men det gik ikke igennem hos amtet. Fra 1978 – 81 havde man de velkendte skolepatruljer bestående at de store elever under tilsyn af en lærer til at hjælpe eleverne over fodgængerovergangen med belysning. Det var dog for farligt, og man ansatte den tidligere officer Henning Stjernfeldt som trafikvagt. Det var derfor en stor dag for skolen, da man i 1981 indviede den karakteristiske gangbro over Oddervej

b1465

Fløj A og B 1981

Skåde Skole var en skole uden overbygning. Eleverne måtte fra 8. kl. tage ned på Kragelundskolen, og ved kommunesammenlægningen i 1970 overvejede skolemyndighederne endda at nedlægge skolen! Men i 1972 gennemførtes børnehaveklasserne, og i 1976 stod det klart, at skolen skulle opretholdes som en fuldt udbygget 2-sporet skole, men uden overbygning. Dog var der nu penge til udvidelse af de fysiske rammer og i 1978 – 81 byggedes fløj A og B – og træbarakkerne blev fjernet.

 

Nyeste tilbygning

Den sidste udbygning af skolen skete i 2002, da man byggede  ved indkørslen ind til skolen ud mod Oddervej, syd for den gamle hovedbygning. Man indrettede administrationen i hovedbygningens tagetage med en fantastisk udsigt!

Den gamle skolebygning på den anden side af Oddervej bruges i dag til privar beboelse. Her er den fotograferet i 2004.

  

Til toppen