Matr. nr. 1a. Elverhøj, senere Skaade Højgaard, Jelshøjvej 15

 
Skåde Højgård

Luftfoto af Skåde Højgård med gården Stenkilde ca. midt i billedet og Jelshøjvej med boliger til højre. I baggrunden skimtes Kragelund Teglværk, Emiliehøj, Frederikskirken, Højbjerg.

 

Fæstere og ejere af gården

Skåde Højgaard var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1847. Første ejer var Thomas Nielsen, der indtil da havde haft gården i fæste. Hans slægt havde været fæstebønder på gården siden 1785. Gården blev i slægten til 1870. Derefter havde gården en del forskellige ejere.

 

Fæstere

til 1763         Mikkel Frandsen

1763-1785    Hans Mikkelsen, søn

1785-1801    Niels Sørensen fra Viby

1801-1837    Niels Hansen, stedsøn

1837-1847    Thomas Nielsen, søn

Ejere

1847-1847    Thomas Nielsen, død

1847-1847    Maren Hansdatter, enke

1847-1870    Anders Andersen               

1870-1878    Niels Mortensen

1878-1879    Christen Nielsen

1879-1879    Jacob Jensen

1879-1884    Søren Peter Henriksen

1884-1885    Søren Jørgensen Smed

1885-1887    Søren Peter Henriksen

1887-1902    Hans Mortensen

1902-1903    Jens Nielsen

1903-1914    Anders Pedersen Holm (Lybek)

1914-1918    J. P. Pedersen

1918-1920    C. L. Wichmann

1920-1927    Johannes Hansen

1927-            Peder Pedersen

 

 

Gården beliggenhed

Skåde Højgård
Gården lå oprindelig ved Jelshøjvej i den vestlig del af Skåde by. I sidste halvdel af 1800 tallet blev gården flyttet til sin nuværende placering på Jelshøjvej nr. 15 på bakken syd for Ringvej Syd.
Gården hed oprindelig Elverhøj, men navnet blev omkring 1914 ændret til Skaade Højgaard. Henning Nørlund Pedersen var barn på gården under 1. verdenskrig. Han fortæller i årsskriftet for 2003, at gården, da hans forældre overtog den, hed Elverhøj. ”Men far og mor så sig i ånden som ”Elverkongen og Elverdronningen”, så det navn blev straks forandret til Skaade Højgaard.”
Som man kan se på kortet lå gårdens jord sydvest for Skåde by mod Holme Bjerge. Til gården hørte endvidere to udlodder i Skåde Bakker (matr. nr. 1b og 1d), som blev solgt fra i 1847 efter gårdens overgang til selveje. På disse lodder blev de første sommervillaer i Skåde Bakker opført i 1899. Det var villa Arnak og villa Bakken. I 1863 blev der udstykket og frasolgt en parcel i den sydligste del af gårdens tilliggende jorder. På den frasolgte parcel blev der opført en mindre gård.
I 1970’erne blev det meste af gårdens jorder udstykket til villagrunde. Gårdens bygninger ligger der endnu og kan ses, når man kører ad Ringvej Syd

Beretninger om gården og dens beboere
Se Barndom på Skåde Højgård, Årsskrift 2003 fra Højbjerg og Holme Lokalhistoriske samling

Gå til årsskrifter

Eller hent beretningen her.

Skåde Højgård 1950

Skåde Højgård 1950  Set fra syd

Skåde Højgård 1984

Skåde Højgård 1984

Stuehusets facade mod nord. Et drivhus foran havedøren anvendes som ”vinterhave”