Rundhøjskolen

Klassebilleder

På grund af de professionelle fotografers ophavsret må vi ikke lægge klassebilleder ud på hjemmesiden. Men da Arkiv.dk er med i en CopyDan-aftalen, kan man finde dem under arkiv.dk

Man kan gå ind på arkiv.dk og se vejledning på vores forside.

Se vejledning til at søge klassebilleder på Arkiv.dk 


Rundhøjgården kan følges tilbage til 1784 og den blev revet med sidst i 1950erne, fordi man ville bygge 3 etagers boligblokke på arealet. Dette medførte så, at man også måtte bygge en skole.

I september 1960 kunne man læse i avisen, at sognerådet havde besluttet at bygge en skole til 800 elever og en sportshal med 500  tilskuerpladser. En småbørnsafdeling skulle gøres færdig og tages i brug først.

Skolen ville koste 4,5 millioner kroner.

 

Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, og den blev vundet af Heibert Jensen og K. Blach Petersen med en projekt, som afveg meget fra andre skolebyggerier,men som var  "Ikke blot var en dristig streg, men en virkelig gennemtænkt plan."

 

 

Presset af børn på Holme Skole og børn fra den nye Rundhøjbebyggelse var så stort, at man allerede i 1964 måtte tage en del af den ufærdige skole i brug.

4 lærere blev ansat med Peder Pedersen som skoleinspektør. Fra venstre: Torben Maintz Andersen, Hans Jakobsen, Karen Lyng, Anne Brændgaard og Peder Pedersen

Eleverne startede på skolen før byggeriet var færdigt, og det gav mange praktiske problemer. Bl.a. måtte lærerværelset tages i brug som klasselokale. Her er der forældredag, hvor forældrene sidder bagerst i klassen.

Skolepatruljen måtte hjælpe eleverne over Holmevej foran den endnu ikke færdige Rundhøjhal.

Lørdag d. 8. oktober 1966 kunne man endelig indvie den nye og færdige skole. 
Skolen kunne stille med hele fem kor samt Rundhøjskolens Kor og opførte en 27 minutter lang kantate.
Den var skrevet af Annelise Madsen, Jørgen Hansen-Skovmose, og Thomas Jensen og sat i musik af lærerne Finn Aidt og Jens Dalsgaaard. Skoleinspektør Peter Pedersen havde arrangeret værket for kor og orkester.

I 1972 købte Forældre- og lærerforeningen ved Rundhøjskolen ( stiftet 1965) den gamle Addit Skole fra 1859.

Den 25. maj 1975 kunne man indvie et gennemmoderniseret hus med gode faciliteter til lejrskoler, rekreative ophold og andre arrangementer.
Midlerne blev skaffet loppemarkeder, avisindsamlinger, gaver, tipsmidler og legater samt ved mange hænders virke siden skoleindvielsen i 1966.

Lukningstruet

2 gange har Rundhøjskolen været tæt på en lukning. Første gang var i 1991, da 5 skoler i Århus Kommune skulle lukkes, men efter et ihærdigt arbejde kunne skolen bestå!

I 2012 gentog historien sig så igen! Men igen kunne en massiv indsats redde skolen.

Herunder er de 2 sloganer, men brugte i kampen for skolens beståen.

Til toppen