Rosenvangs Allé nr. 251

Fra 1939 til 1947                                     Rio Caféen

Fra 1947 til 1980                                     Slagtermester Harry Hansen                  

Fra 1980 til 1985                                     Slagtermester Lars Wendtland

Fra ca. 1985 til 2009                               Cafeteria for aktiviteterne i Riobygningen

Fra 2009                                                  Udstilling for Fru Lund

Harry Hansen startede i juni 1940 som slagtermester på hjørnet af Mejlgade og Nørreport. I 1947 etablerede han slagterforretning i Højbjerg. Sønnen Lars Wendtland overtog forretningen den 1. juli 1980 og stoppede i 1985.

Billede fra Rosenvangs Allé 249 og 251 fra 1980’erne. Fra venstre Beauty Center, senere tøjforretning og slagtermester Harry Hansen.