Forretninger på Rosenvangs Allé

Mellem 1942 og 1948 blev husnumrene på Rosenvangs Allé ændret. Indtil først i 1940erne startede husnumrene ved Oddervej med ulige numre på sydsiden. Derefter blev numrene ændret så de sluttede ved Oddervej med lige numre på sydsiden. I denne oversigt er de nuværende numre anvendt i hele perioden. De gamle numre er i enkelte tilfælde anført i parentes.

Rosenvangs Allé er en af de meget gamle veje i Højbjerg. På et kort fra 1875 ses den fra Oddervej til L.A. Rings Vej. Efter gennemførslen til Holmevej og videre mod Kongsvang steg trafikken og flere og flere  forretninger dukke op sammen med tilvæksten af huse. Efter krigen kom der mange forretninger.

Forretningernes historier og billeder er fundet frem af Bent Stougaard Nielsen.

Rosenvangs Allé i 1939