Forretninger på Rosenvangs Allé

Mellem 1942 og 1948 blev husnumrene på Rosenvangs Allé ændret. Indtil først i 1940erne startede husnumrene ved Oddervej med ulige numre på sydsiden. Derefter blev numrene ændret så de sluttede ved Oddervej med lige numre på sydsiden. I denne oversigt er de nuværende numre anvendt i hele perioden. De gamle numre er i enkelte tilfælde anført i parentes.

Rosenvangs Allé ulige numre