Højbjerg Holme Lokalhistoriske forening

Foreningens formål er at udbrede kendskab og interesse for den lokale historie, f.eks. gennem foredrags- og foreningsaftner, samt at støtte indsamlingen til den lokale samling.

Som medlem af foreningen får man:

  • årsskriftet, som udleveres ved den årlige generalforsamling eller det bliver tilsendt efter generalforsamlingen til dem, der ikke møder op.
  • adgang til de arrangementer, som kun er for foreningens medlemmer​
  • Nyhedsmail fra arkivet

Det årligekontingent er 150 kr, som kan betales ved generalforsamlingen eller til foreningens bankkonto

Medlemskabet gælder for en person og giver en stemme ved generalforsamlingen. Man må tage en gæst med til arrangementerne

​

Medlemskab

Jeg ønsker at blive medlem af Højbjerg Holme Lokalhistoriske forening.