Matr. nr. 2a (Gårdens navn kendes ikke)

Kjeldkærhus, Oddervej 192

Vi har ikke et billede af den oprindelige gård matrikel nr. 2a.

Kjeldkærhus var et af de 5 husmandssteder, som gården blev opdelt i fra 1903-1912. Kjeldkærhus tilhørte i mange år kreaturhandler Lars Peter Fangel. I dag ejes huset af servicefirmaet Lapefa. Stuehuset til Kjeldkærhus er den eneste bygning, der er tilbage af de fem husmandssteder.

 

Fæstere og ejere af gården

Gården var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1841, hvor Rasmus Olesen købte gården til selveje. Hans slægt havde haft gården i fæste i hvert fald fra første halvdel af 1700-tallet. Hans far, Ole Rasmussen, overtog fæstet af gården i 1803. Ved hans død i 1833 videreførte enken, Maren Mortensdatter fæstet, hvorefter sønnen Rasmus Olesen, som nævnt købte gården til selveje i 1841. Gården blev i slægtens eje indtil 1883.

 

Fæstere

Til 1757        Olle Rasmussen

1757-1779    Rasmus Olesen

1779-1803    Frederik Pedersen fra Holme

1803-1833    Ole Rasmussen

1833-1841    Maren Mortensdatter, enke

Ejere

1841-1874    Rasmus Olesen, søn

1874-1883    Ole Rasmussen, søn

1883-1886    Hans Frandsen

1886-1887    S. P. Pedersen

1887-1902    Hans Holm Sørensen

1902-1912    Hans B Bundgaard

1912-            Niels Peter Sørensen

 

Gårdens beliggenhed

Gården lå på hjørnet af Jelshøjvej og Skådevej. Som det ses af kortet lå jorden syd for gården langs Oddervej. Til gården hørte en udlod (matr. nr. 2c) i Skåde Bakker, som blev solgt fra i 1860. I 1848 blev der udstykket og frasolgt en parcel (matr. nr. 2b) på den sydligste del af gårdens marker.

Gården blev i 1902 overtaget af Hans N Bundgaard, som i årene 1903-1912 udstykkede gården i 5 husmandsbrug og gartnerier. Disse brug lå langs den nuværende Oddervej.

 

Husmandsbrug

Matr. nr. 2p – forenet med 2g, 2v og 12b. Skåde gamle Mølle, Oddervej 190

1903-1917    Jens Andersen Jensen

1917-            Axel Martin Gammelgaard

 

Matr. nr. 2r – forenet med 2a og 2u. Kjeldkærhus, Oddervej 192

1908-1920    N. P. Sørensen

1920-1923    S P Sørensen

1923-            Lars Peter Fangel

 

Matr. nr. 2x

1912-1917    Niels Kristian Andersen

1917-1919    Søren Karl Hansen

1919-1931    Johs. Kristian Jensen

1931-            Laurits Mikkelsen

 

Matr. nr. 2y – forenet med 6u og 10d

1912-1920    Marius Simonsen

1920-            Holger Gammelgaard       

 

Matr. nr. 2z  Hvidmosebo, Oddervej 200

1912-            Marinus Sigaard

 

Et af husmandsbrugene var Kjeldkærhus, som en årrække tilhørte kreaturhandler Lars Peter Fangel. Stuehuset er bevaret og ligger på hjørnet af Oddervej og Ringvej Syd. I dag har Lapefa ejendomsservice til huse i ejendommen.

 

Syd for Kjeldkærhus ligger Højbjerg Maskinfabrik. Stifteren af fabrikken, Arne Bundgaard, købte i slutningen af 1950’erne et par af de husmandsbrug, som var etableret i begyndelsen af 1900 årene. Han opførte sin nye fabrik på disse arealer i 1960 og siden da er fabrikken udvidet i flere omgange.

Fabrikken har adressen Oddervej 200. Syd for maskinfabrikken ligger flere andre virksomheder, bl.a. J. L. Møllers Møbelfabrik.

 

Skåde gamle Mølle, Oddervej 190

Møllen er opført i 1870 af James Barret, som kun havde møllen i to år. De følgende år havde møllen forskellige ejere. I 1903 blev møllen overtaget af Jens Andersen Jensen samtidig med at han købte en af husmandsparcellen fra gård matr. nr. 2. Han nedrev møllen i 1912, men havde husmandsstedet i mange år. 

Holger Gammelgaard havde fra 1920 et af husmandsstederne langs Oddervej. Her ses han med høj cigarføring, mens han styrer hest og vogn.

Hvidmosebo, Oddervej 200

Dette husmandssted tilhørte i mange år Marinus Sigaard, der bl.a. var medlem af sognerådet, brugsforeningens bestyrelse og byggeudvalget for Frederikskirken. I 1960 blev Højbjerg Maskinfabrik opført på dette sted.

Til toppen