Lyseng Kirke

Efterhånden som Højbjerg og Skåde voksede i indbyggertal, steg ønsket om en kirke og en kirkegård i området, så man slap for turen til Holme Kirke.

I 1910 begyndte man at arbejde for at få etableret en kirkegård med tilhørende kapel - en såkaldt assistens-kirkegård. Ejererne af Emiliedal Teglværk - Nymarkfamilien - donerede en slags munkesten og var i det hele taget den bærende kraft bag projektet. Kapellet blev tegnet af arkitekt A. Fritz og var en bygning med kampestensfundament og i røde munkesten, men uden tårn. Byggeriet kostede 8.000 kr. Senere blev der bygget en klokkestabel ved kirken.

I 1913 kunne man så tage kapel og kirkegård i brug. Thomas Jensen (Nymark) og hans kone Ane Jensen har gravsted på kirkegården. Senere blev der etableret et familiegravsted for familien Nymark.

Efter at Frederikskirken i Højbjerg blev bygget i 1943, brugte man ikke kapellet så meget, og den blev lidt forsømt. I starten af vores århundrede påbegyndtes en større renovering og tilbygning. I 2010 kunne kapellet så indvies som en rigtig kirke - Lysengkirken - som annekskirke til Holme Sogn og Skåde Sogn. 

 

Doris og Ejner Pytlich skrev i 2003 denne artikel om ”Assistenskirkegården for Holme Kirke”, baseret på udskrifter fra Holme Kirkes Tilsynsprotokol og menighedsrådets forhandlingsprotokol 1882 - 1982.

Kapellet - fotograferet i 1920

                             Bagsiden af kapellet i 1995

                                  Forsiden af kapellet 1995

                       Interiøre med kakkelovn 1995

       Interiøre viser tydeligt at det var et gravkapel

                        Tilbygningen set fra øst i 2014

                      Tilbygningen set fra vest i 2014

                               Interiøre 2014

                         Interiøre 2014

            Den gamle hovedindgang i forrummet

           Ane og Thomas Jensen Nymarks gravsten

Til toppen