Lysenggården

Lysenggården fotograferet i 1905

Anne Marie Jensen og svigersønnen Karl Gregersen foran stuehuset

Den tredje opkøber af jord i området var Marcus G. Bech i Århus. Han havde en stor købmandshandel i Borgporten i Århus. Desuden havde han en stor produktion af kradsuld, som han eksporterede til England, hvor det blev brugt bl.a. til madrasser og gulvtæpper.

Kradsulden blev fremstillet af gamle klude, som han indsamlede fra hele Jylland. Fremstillingen af kradsulden foregik på de 4 stampemøller ved Skambækken. Kradsuldsproduktionen og købmandshandelen gjorde ham til en af byens betydeligste handels- og industrimænd.

Fra 1840 opkøbte Marcus G. Bech en række englodder i Lysengområdet. Arealerne betegnes i de gamle dokumenter som eng og kratskov, der af gårdmændene i Holme, bl.a. blev benyttet til Gjerdselskæring. Marcus Bech ejede også i en periode en af gårdene i Holme, men den måtte han sælge igen, da han kom i økonomiske vanskeligheder. Engene beholdt han dog, og de gik senere i arv til hans sønner.

Marcus Bech opholdt sig en del i området. I mange år benyttede familien Hestehavegården på Oddervej 32 som sommerbolig. Den er oprindelig bygget som skovfogedbolig og hed tidligere Frederiksminde.

I 1882 solgte familien Bech engarealerne til teglbrænder H C Wind, der gennem mange år havde drevet det nærliggende Lyseng teglværk. Disse to ejendomme blev til gården Lysenggård med teglværk. Gården var på omkring 40 tønder land. H C Wind døde i 1887. Ved sin død blev han betegnet som teglværksejer og gårdejer på Holme Mark. Da enken i 1889 solgte gården til svigersønnen nævntes teglværket ikke i skødet, hvilket tyder på, at det må være nedlagt efter den gamle teglbrænders død.

Lysenggården, som lå ved nuværende L. A. Ringsvej, var i mange år ejet af familien Caspersen. Senere har der været mange forskellige ting i bygningen, bl.a. Højbjerg bibliotek, der havde til huse her, inden det flyttede til de nuværende lokaler på Oddervej.

Ejere

1844-1867    Marcus B. Bech, købmand i Århus

1867-1882    Oluf og Marcus G. Bech (søn)

1882-1887    teglbrænder H. C. Wind

1887-1889    Ane Marie Wind (enke)

1889-1893    Frederik Ernst Koch Frandsen

1893-1910    Sofie Marie Frandsen (enke)

1910-1914    Hans Chr. Jensen

1914-1938    Carl Caspersen

1938-            Niels Bentzen                    

 

Lysenggårdens beliggenhed

Nedbrydning af dele af Lysenggården i 2014. Der skal bygges kommunal tandklinik på stedet.