Matr. nr. 4a Lybekkergård

Lybekkergård

Der findes ikke et billede af gårdens bygninger, der blev nedbrudt i 1905 efter at Emiliedal Teglværk havde overtaget gården et par år forinden. Billedet fra juni 1958 viser gårdens jorder øverst til højre afgrænset af Oddervej og Emiliedalsvej med Emiliedal Teglværk. På dette tidspunkt blev gårdens jorder anvendt til lergravning nærmest Emiliedalsvej og til golfbane til højre herfor.  Klubhuset ses i hjørnet af golfbanen ved Oddervej.

Fæstere og ejere af gården

Gården var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1841. Første ejer var Peder Nielsens enke, Kirsten Pedersdatter, der havde haft gården i fæste efter sin mands død i 1838. Deres slægt havde haft gården i fæste siden 1756. Gården blev i slægtens eje til 1862.

Gården blev kaldt Lybekkergården. Navnet Lybek kan føres tilbage til begyndelsen af 1800 tallet, hvor Jørgen Laursen med sin kone flyttede til Skåde. De flyttede ind i et hus, som havde tilhørt en familie, som stammede fra Lübeck. Det betød, at familien i det daglige blev kaldt Lybek. Det navn fulgte familien i de følgende generationer. En efterkommer Peder Jørgensen kaldet Lybek overtog gården i 1862 og han blev efterfulgt af sin søn Anders Lybek i 1896. Anders Lybek solgte gården til Emiliedal Teglværk i 1903.

Fæstere

Til 1750        Jens Nielsen

1750-1756    Jens Jensen, søn

1756-1794    Peder Nielsen

1794-1821    Niels Pedersen, søn

1821-1838    Peder Nielsen, søn

1838-1841    Kirsten Pedersdatter, enke

Ejere

1841-1854    Kirsten Pedersdatter

1854-1862    Søren Jensen, svigersøn

1862-1896    Peder Jørgensen (Lybek)

1896-1903    Anders Pedersen Holm (Lybek), søn

1903              Emilidal Teglværk

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1800 tallet:

Klik her  Register.

Gårdens navn og beliggenhed

Lybekkergårdens bygninger var sammenbygget med bygningerne til matr. nr. 5a (tvillingegårde). De to gårde lå på den østlige side af Skådevej ved Bushøjvejs udmunding i Skådevej. Efter at teglværket havde overtaget gården, blev gårdens bygninger i Skåde som nævnt nedbrudt i 1905. Teglværkets overtagelse af gården betød, at gården også omtales som teglværksgården.

 

Gårdens jord lå øst for Oddervej og syd for Emiliedalsvej mod nuværende Sandmosevej. Gårdens udlodder (matr. Nr. 4b, 4c, 4d, 4e og 4f) lå ved Emiliedalsvej nord for gårdens hovedparcel. De fleste af udlodderne blev efterhånden overtaget af Emiliedal Teglværk.  

En del af jorden blev drevet som landbrug, og en del blev anvendt til lergravning. På et tidspunkt hørte der omkring 100 tønder land til teglværket. Senere blev der anlagt golfbane på en del af Lybekkergårdens tidligere jorder. Golfbanen blev nedlagt i 1960erne, hvorefter jorden blev udstykket til villagrunde.

lybekkergårdens jorde og lodder