Kridthøj Torv

Kridthøjcentret eller Kridthøj Torv er etableret i begyndelsen af 1960’erne i forbindelse med kraftige udvidelser af boligområderne i denne del af den daværende Holme-Tranbjerg Kommune.

Saralystbebyggelsen er fra slutningen af 1940’erne og Mosegården er fra 1950. Langs Rosenvangs Allé og de tilstødende veje var parcelhusbebyggelserne ved at tage fart i disse år. Arbejdernes Andelsboligforening, AAB, fik i slutningen af 1950’erne tilladelse til at opføre Kridthøjbebyggelsen med ca. 350 lejligheder og et antal forretninger.

Betegnelsen Kridthøj refererer angiveligt til en ikke bevaringsværdig og derfor nedlagt bronzealderhøj i området, ovenfor Kridthøjvej på den anden side af Saralyst Allé. På ældre kort hedder højen Gretbjerg. Der stod engang et vandtårn på højen.

Butikscentret er opført ad 2 gange. Første del på sydsiden af Kridthøjvej med 6 butikker blev taget i brug i efteråret 1960. Resten af centret er etableret i årene derefter og taget i brug i 1963. Butikscentret er opført og ejedes af Arbejdernes Andels Boligforening (AAB). Arkitekten på butiksbyggeriet var Poul C. Poulsen. I 2015 solgte AAB Kridthøjcentret til ejendomsselskabet Nordic Real Estate Partner, der også ejer Veri Centret i Risskov. Pr. 1. juli 2017 har Skåde Brugsforening købt bygningerne af ejendomsselskabet.

I beskrivelsen af forretningerne er ejendommen Rosenvangs Allé 199 medtaget som en del af Kridthøjcentret. Her drev købmand Stjer forretning fra 1950’erne og senere drev JK Isenkram forretning i ejendommen. Desuden er medtaget ejendommen Kridthøjvej 8, hvor først ALTA , senere KIWI og nu Netto har forretning. 

Oplysningerne om butikkerne stammer i vid udstrækning fra vejvisere og telefonbøger samt samtaler og interviews med nuværende og tidligere butiksindehavere. Desuden har vi fundet informationer i tilgængeligt materiale på lokalarkivet, avisartikler, annonceudklip og en kassebog fra centerforeningen fra Kridthøjcentret. I kassebogen kan vi se, at julemanden på torvet i 1964 fik 126 kr. for sin indsats. Hans støvler havde kostet 33,50 kr.

Medarbejderne på arkivet, hvoraf mange har haft deres opvækst i området, har også kunnet bidrage med informationer.

 

Kridthøj Gretbjerg

Kridthøj 1965

Kridthøj også kaldet Gretbjerg med vandtårn set fra en skrænt ved Saralyst Allé. Den lave bygning med det lyse tag er fritidshjemmet ved Elverdalsvej. Vandtårnet blev nedrevet i 1991. 

Foto af Kridthøj Torv i begyndelsen af 1970’erne, Forrest ses Matas, dernæst Wolders tøjbutik, fiskeforretningen og slagterforretningen på Kridthøjvej 4-6

Foto 2001. Kridthøj Torv set fra Olaf Rudes Vej. Til højre ses P Steinhauer-Kroghs EL-forretning og Poul Iver Rasmussens frisørsalon. Til vestre ses Super Brugsen og Matas med det blå skilt.

Kridthøjvej og Kridthøj Torv set fra Olaf Rudesvej, 2013.

Kridthøj Torv maj 2013 set fra Rosenvangs Allé. På billedet ses Super Brugsen, Kridthøjvej 3, e-farvehandel.dk, Kridthøjvej 5, Matas, Kridthøjvej 7 og Konditorbageren, Kridthøjvej 2.

Forretninger på Kridthøj 2013. Fra venstre ses SuperBrugsen, Kridthøjvej 3, KonditorBager, Kridthøjvej 2, Kridthøj.dk (frisør) og Anettes Sandwich, begge Olaf Rudes Vej 26 og Blossom med adressen Olaf Rudesvej 24.

Foto af forretninger på Kridthøj torv maj 2013. Kridthøj.dk (frisør), Anettes Sandwich, Blossom (blomster) og Danske Bank. Danske Bank lukkede sin afdeling på Kridthøj i 2014. Den første april 2016 åbnede Skanderborg Apotek en filial i lokalerne med navnet Kridthøj Apotek.