Klassebilleder

På grund af de professionelle fotografers ophavsret må vi ikke lægge klassebilleder ud på hjemmesiden. Men da Arkiv.dk er med i en CopyDan-aftalen, kan man finde dem under arkiv.dk

Vi har ikke alle klassebilleder registreret endnu, men arbejder på sagen!

Se film fra 1993 om Kragelundskolens historie

Kragelundskolen 1: Om skolens historie - krigen - elever fra Solbakken med Karsten Torst Pedersen  Klik her

Kragelundskolen 2: Om skolens liv i nyere tid bl.a. med Karen Kidde Klik her

Kragelundskolen

 

Sognerådet i Holme-Tranbjerg Kommune besluttede i april 1937 at bygge Kragelundskolen midt mellem de 2 gamle skoler, Skåde og Holme. Skolen, der var tegnet af arkitekt Olaf Sahl, blev opført til dels som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse. Grundstenen blev nedlagt  af formand for skolekommisionen tømrermester Th. Pedersen d. 21. august 1937, og traditionen tro blev der indmuret et dokument.

 

 

Arkivet har et kopi af dokumentet. Klik her for at se det

Den første skoleleder

 

Da der var uenighed om, hvem der skulle være leder,(Skolekommissionen havde en favorit, mens mange beboere havde en anden) udpegede undervisningsministeriet lærer Alfred Juul, fra Holbæk Skolevæsen, til at være skoleleder – eller overlærer, som titlen var dengang.

 

Billeder fra byggeriet

                     Soklen støbes                                                                                         Rejsegilde

               Boldbanen anlægges                                                                    Næsten færdig, set fra boldbanen                           

                                   Trillebør-kørsel                                                               Den nye skole 1939

Udbygning af skolen

Skolen startede som en købstadordnet skole med mellem- og realskole for hele Holme -Tranbjerg Kommune d. 12. oktober 1938 – og første hold realister sprang ud i april 1944.
Søndag d. 14. september 1941 indviedes skolens sportsplads ved et stort anlagt stævne, hvortil også elever og lærere fra Holme og Skåde skoler deltog. 

Højbjerg-området voksede meget i årenes løb, og det kom til at præge Kragelundskolen. 

Elevtallet steg kraftigt, og i 1949 var det nødvendigt at sende 6. og 7. klasser til Holme og Skåde skole. Først i 1952 blev der opført en tilbygning mod øst i en etage med 5 klasselokaler, et tegnelokale samt pigegymnastiksal og pedelbolig.
 

I 1954 var der 36 elevklasser til 18 klasselokaler! Men først i 1959 kunne man tage en småbørnsfløj med 6 klasselokaler og et lille lærerværelse og en ekstra etage på østfløjen i brug.

Dog måtte man midlertidigt lukke 6 klasselokaler i østfløjen, fordi der her skulle bygges en etage mere.

Efter sommerferien 1960 var fløjen færdig. Man havde nu 29 lokaler til 39 elevklasser, men savnede meget en tredje gymnastiksal.

 

I 1968 opførtes fysiklokale med laboratorium og auditorium, og man iværksatte bygningen af træ- og metalsløjdlokale, 5 klasselokaler og aula. I 1971 var denne nye vestfløj færdig.

Der blev løbende gennemført flere små ombygninger og moderniseringer, så man forstår den lærer, der syntes ”at skolen altid var en stor byggeplads”!
  

Fra oktober 2011 fik Kragelundskolen en stor ombygning til 34 millioner kr.

Der bygges  bl.a. 10 fælleslokaler, 4 grupperum, 1 fysiklokale, AKT-specialecenter, kantine og ny hovedindgang.
Desuden sker der mange renoveringer og forbedringer i eksisterende lokaler. 

Kragelundskolen under besættelsen

I de første krigsår mærkede Kragelundskolen ikke mere til krigen end andre som sådan. Men i august 1944 blev lærer Arne Mathiasen afhentet af tyskerne og indsat i Vester Alle. Senere kom han til Frøstrup, og i november blev han deporteret til koncentrationslejren Neuengamme.
Den 15. december 1944 blev skolen besat af tyskerne og skulle rømmes inden næste morgen. Eleverne blev straks sendt hjem, og de ældste elever og lærerne tømte skolen for alt. Noget som lokale nazister betegnede som sabotage!
Undervisningen forsatte dog. Eksamensklasserne kom til Forældreskolen, og de andre klasser blev undervist i forskellige lokaler, stillet til rådighed af private. Dog var timetallet stærkt reduceret.
I januar 1945 blev en af skolen realister, Erling Christensen, arresteret. 3 klasseklammerater, Per Due, Svend Gregersen og Hugo Rasmussen måtte gå under jorden, men kunne alligevel eksamineres ”illegalt” i skiftende lokaler, så de fik deres realeksamen.
Efter krigen blev skolen belagt med flygtninge og først sent i 1945 blev den frigivet og skulle gennem en kraftig renovering.
Den 7. januar 1946 kunne lærere og elever fejre genåbningen af skolen med bål og ved at plante et friheds-egetræ, Den fra koncentrationslejren tilbagevendte lærer Arne Mathiasen holdt båltalen og sagde bl.a.: ”Lad os aldrig glemme. Lad os være med til at gøre jorden til et sted, hvor det er godt at være for alle.”
Det tog dog nogen tid før man fik normale tilstande. I januar 47 måtte skolen på grund af brændselsmangel lukke skolen fra d. 11. februar til 9. april. Dog blev realklassen og 4. mellem undervist på Skåde Skole

       Nødundervisning i forskellige lærerhjem                            Undervisning hos Lærer Søndergård, Solbrinken

7. januar 1946 mødtes eleverne fra 3 forskellige steder                        Fredsegen blev plantet

med grangrene og flag

Kragereden

"Kragereden" købes i 1944

Overlærer Juul var meget interesseret i lejrskoler. Under en skolefest, hvor man bl.a. samlede ind til en ny fane, oplyste man også om, at skolen havde planer om at købe et ferie- og fritidshus til brug for skolens ældste elever. Senere opførte lærere skuespillet ”En søndag på Amager”, og overskuddet herfra gik også til hyttefonden. Samme efterår 1944 blev Kragereden ved Tange Sø købt for 6.500 kr

 

En af mange reparationer!

Elever og lærere hjalp ofte hinanden med at reparere og male Kragereden, så den kunne bruges. I 1954 gennemfører elever, forældre og lærere en større renovering med bygning af udhus med vaskerum og toiletter. Især fagkyndige forældre ydede en stor indsats.

I 1962-63 afholdt skolen et stort ”Kragemarked”, og det lykkedes at samle 20.000 kr. ind til en tilbygning til ”Kragereden”. 

Der var flere moderniseringer. F.eks. brugte man i 1973 100.000 kr. til at gøre ”reden” tidssvarende, men med tiden blev det for dyrt, og i år 2000 overtog skolevæsenet ”Kragereden”. Man rev huset ned og opførte en hel ny bygning med bl.a. solceller og solfanger og opsamling af regnvand. Der er plads til 34 overnattende, og der er 40 cykler til rådighed.  

Ældre billeder fra Kragereden

Til toppen