Kragelund

Gården Kragelund , set fra øst, fotograferet i 1906

Den anden gård, som er dannet ved opkøb af jordlodder på Holme Mark er lystgården Kragelund med tilhørende teglværk. Opkøbene blev foretaget Hans Peter Heide, som var forpagter af Bygholm Teglværk ved Horsens og en af de førende teglværksfolk i Danmark på den tid.

I 1851 købte H. P. Heide det teglværk, som Christen Rasmussen Schou havde oprettet i 1842 på Holme Mark. H. P. Heide købte senere yderligere et par parceller på Holme Mark, og i 1863 købte han halvdelen af jorden til den ene af Fruergårdene i Skåde (matr. Nr. 7a). Denne gårds jorder grænsede op til de jordarealer, som han havde købt på Holme Mark. Ved siden af teglværket opførte han lystgården Kragelund. Gården havde et samlet tilliggende på 60 tønder land.

Selve gården blev drevet af forskellige bestyrere. Teglværket blev i mange år ledet af Hans Hansen, som var en dygtig teglværksmand. H. P. Heide havde primært etableret gården med henblik på teglværksdriften, og han arbejdede tæt sammen med Hans Hansen. H. P. Heide bosatte sig ikke på Kragelund, men blev boende i nærheden af Horsens.

I 1885 overdrog H. P. Heide lystgården og teglværket til sin søn Rolf Heide. Han bosatte sig på Kragelund sammen med sin familie. Rolf Heide boede på Kragelund til 1909, hvor han blev skilt. Derefter solgte han gården og teglværket og drog til Amerika.

Teglværket, der oprindelig lå tæt ved Kragelunds hovedbygning, blev omkring år 1900 flyttet til hjørnet af Oddervej og Lyseng Allé. Nogle år efter blev teglværket udskilt fra lystgården. Selve gården havde de følgende år skiftende ejere bl.a. direktøren for Århus Oliefabrik M C Holst. Han udstykkede og solgte en del villagrunde på favorable vilkår til arbejdere og funktionærer på Oliefabrikken.

Nogle af vejene i området har navn efter ejerne af Kragelund, bl.a. Heidesvej, Castenschioldvej, Dybrovej, M C Holstsvej.

Kragelunds hovedbygning fungerede i mange år som hotel og samlingssted for områdets beboere. Nu er der indrettet en social institution på stedet. Teglværket var i drift til slutningen af 1960’erne, hvorefter Århus Amt overtog arealet og opførte de nuværende gule bygninger som administrationskontor. 

Ejere

1851-1891    Hans Peter Heide

1891-1909    Rolf Heide (søn)

1909-1915    Frederik Bayer (fuldmagt)

1915-1916    F. Castenschiold Benzon

1916-1924    P. Chr. Dybbro

1924-1928    Georg Thychsen

1928-            M. C Holst

Gårdens beliggenhed

Tegning Kragelund Teglværk

1. Hovedbygningen

2. Lade

3. Stald

4. Svinestald

5. Tørrelader

6. Højovne

7. Æltegrave

8. Læggeplads til tørring

9. Slemmegrave

10. Lergrave

11. Køkkenhave

12. Bækken

13. Mesterhuset

Luftfoto af Hotel Kragelund ca.1955