Matr. nr. 9a Københavnergården

Københavnergården  skåde

Fire børn på marken foran Københavnergården i 1907. Nr. 2 og 4 fra venstre er gårdmandens børn Anne og Henry Hougaard. De to andre piger er tjenestepiger fra børnehjemmet Børnely, de lå i nærheden af gården.

Fæstere og ejere af gården

Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1847. Første ejer var Rasmus Pedersen, der havde haft gården i fæste siden 1826. Hans slægt havde haft gården i fæste tilbage til 1700 tallet. Gården blev i slægtens eje til 1872.

Fæstere

Til 1794        Peder Madsen

1794-1826    Peder Pedersen, søn

1826-1847    Rasmus Pedersen, søn

Ejere

1847-1854    Rasmus Pedersen

1854-1872    Christian Sørensen, svigersøn

1872-1910    Laust Christensen Hougaard

1910-1925    Niels Jensen

1925-            Ejnar Jensen

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880 tallet:

Klik her  Register

Gårdens navn og beliggenhed

Gården lå oprindelig på den østlige side af Skådevej. Bygningerne blev flyttet ud på marken tidligt i 1800 tallet. Det vides ikke, hvorfor gården har navnet Københavnergården.

Jorden lå syd for Moesgaardsvej og vest for Ny Moesgaardsvej. Til gården hørte et par udlodder, som lå i Skåde Bakker og på Skåde Mark. Disse lodder blevet frasolgt omkring 1850.

Københavnergården marker matrikel lodder

Fra 1872 til 1910 ejedes gården af Laust Hougaard. Derefter tilhørte gården Niels Jensen og senere hans søn, Ejnar Jensen. I 1949 havde gården 23 tønder land. I 1960erne solgte Ejnar Jensen gården til Holme Tranbjerg Kommune, men fortsatte som bestyrer af gården, indtil kommunen begyndte at udstykke gårdens jorder til boligbyggeri.

Gårdens bygninger eksisterer ikke mere.

 

købemnhavnergården skåde

Luftfoto af Københavnergården, 1973