Holme Kirke

I 1680 kom kirken til at tilhøre baroniet Marselisborg, som så ejede kirken indtil 1860, hvor kirken gradvis overgik til "hartkornejerne", som var en betegnelse for gårdmændene. Kirken gik over til selveje i 1913.

Selve bygningen var en gammel middelalderkirke, og baroniet havde bl.a. nedbrudt tårnet og brugt materialerne til andre byggerier.

Kirken var dog i så dårlig forfatning, at man i 1882 nedbrød den og byggede en ny kirke, som blev indviet 1. søndag i advent samme år.

I 1968-69 skete der en stor om- og tilbygning, og i 2012 blev kirken renoveret.

Gå til kirkens hjemmeside

Holme Kirke og Skole  1837

Tegning af den gamle kirke 1880

                                                                           Holme Kirke 1895

                                                                              Holme Kirke 1906

                                    Holme Kirke 1906

                                    Holme Kirke 1942

                               Holme kirke interiøre  1950

                              Holme Kirke interiøre  1968

Holme Kirkes alter 1968 - lige før ombygningen

                                  Holme Kirke  1964                                           

Til toppen