De 3 bakkegårde i 1947.

Tv. Bakkegården, som i 50-erne blev alderdomshjem. I midten "Miderste Bakkegård, som blev til traktorlager og senere "Helmuths Udlejning". Th. Melgårds gård.

Holme Østergård i 1947. Gården lå oprindelig på Engvej. Gården blev i 70-erne til "Fritidsgården" og kom senere ind under Holme Skole.

Enggården på Nygårdsvej 29 - nu Daghuset Enggården

Enghavegården -  nu nedrevet - lå ca. på Nygårdsvej 43. De 2 huse blev revet ned, da Føtes blev bygget.

Holme Nygård i 1947. Gården lå oprindelig på Kalkærvej - nu Nygårdsvej 37. Det hvide hus blev kaldt Jordermoderhuset.

Holne Nygård i 1990

Stuehuset på den oprindelige Holme Nygård i 1947. Gården th. er den nu nedrevne Enghavegård.

Holme Byvej nr. 16 og 18 i 1947. Nr. 16 blev kaldt "Friisernes gård".

Holme Kro i 1947

Holme Søndergård i 1947 - nuværende adresse Nygårdsvej 5

Holme Vestergård - også kaldet "Stengården" i 1947

Hvidmosegård på Bjødtrupvej i 1950. Nedrevet da HAB's afd. 77 blev bygget i 2008

Konradsminde på Bjødstrupbej 73 i 1050

Marienlund på Bushøjvej i 1947. Gartneriet havde øgenavnet "Bowsestedet" og lå ca. der, hcor Roukærs Allé 1 er i dag

Margrethelund ved Bushøjvej i 1947. Gården lå, hvor der i dag er en lille lund ved siden af transformatorstationen, hvor Saralyts Allé møder Ringsvej Syd

Huset "Stjernen" på Bushøjvej - nu Bushøjvænget 180. Navnet kommer måske fra, at man fra Lyseng kunne se lysene i huset som en lavtstående stjerne

Sabro mellem Chr. X's Vej og Axel Gruhns Vej i 1956.