Gårdene i Holme

Ved Udskiftningen i Holme i 1783 var der 17 gårde i byen inklusiv Præstegården. To af gårdene hørte under henholdsvis Århus Domkirke og Vor Frue kirke i Århus. Det var Rundhøjgården og Holme Enggård, henholdsvis gård nr. 2 og 3 på udskiftningskortet (matr. nr. 15a-16a og 9a ved matrikuleringen i 1844). De øvrige gårde bortset fra præstegården hørte under Marselisborg gods. Gårdene under Marselisborg gods blev ved udskiftningen gjort ens i størrelse målt efter hartkorn.

Hver gård fik et jordtilliggende målt i hartkorn på 5 tønder og 5 skæppe. De to gårde under henholdsvis Domkirken og Vor Frue kirke var omtrent af samme størrelse som gårdene under Marselisborg, medens præstegården var ca. dobbelt så stor som de øvrige gårde. Opgjort i tønder land havde præstegården et jordareal på omkring 100 tønder land og de øvrige gårde havde typisk 50-60 tønder land.

Ved udskiftningen fik nogle få af husmændene i byen mulighed for at fæste en lille jordlod. Disse jordlodder lå nord for byen ved sognegrænsen til Århus.

De fleste af gårdene lå ved Byvejen (nuværende Holme Byvej), medens 4 gårde lå mod syd ved Kalkærvej og vejen til Slet (nuværende Axel Gruhnsvej). Den ene af godsets gårde i Holme var i mange år fæstet af birkeskriveren ved Marselisborg gods, Frederik Soetmann. De øvrige gårde var fæstet af gårdmændene i byen. Det gjaldt også de to gårde, som tilhørte kirkerne i Århus.

Omkring 10 år efter udskiftningen blev de to gårde, der tilhørte domkirken og Vor Frue kirke solgt til de to fæstere, Hans Poulsen (Domkirken) og Frands Nielsen (Vor Frue kirke). Skødet til Hans Poulsen er udstedt 10. august 1793. Det fremgår af et senere skøde. Tinglysningsdatoen kender vi ikke. Tidspunktet for Frands Nielsens køb af gården til selveje kender vi ikke. Men vi kan se, at han i 1793 solgte to parceller i Holme Bjerge fra gården. Da det ikke var muligt at sælge jord fra fæstegårde, må købet af gården være sket senest i 1793.

I 1806 besluttede Frands Nielsen, at opdele sin gård i to nogenlunde lige store gårde, hver på ca. 2½ tønder hartkorn. Den ene gård blev solgt (matr. Nr. 15a) til Michel Jensen. Den anden gård beholdt han selv i nogle år, indtil den ca. 1815 blev overdraget til hans stedsøn, Niels Sørensen.

Gårdene under Marselisborg gods blev solgt til fæsterne i to omgange. Baron Güldencrone på Marselisborg fik i 1805 tilladelse af kongen til, at sælge sit fæstegods. Det førte til at størstedelen af godsets mange gårde i sognene i og omkring godset i de følgende år blev solgt til fæsterne. I Holme besluttede 10 af fæstegårdmændene at købe deres gård til selveje i årene fra 1807 til 1811 (matr. nr. 9-14, 17-19 samt 43 og 45), medens 4 af gårdmændene fortsatte som fæstere. Disse gårde (matr. Nr. 5-8) blev først købt af fæsterne i begyndelsen af 1840’erne.

Udlodder

Udover en hovedparcel fik gårdene i Holme ved udskiftningen i 1783 en eller flere udlodder i Holme Bjerge og på Holme mark. I den østlige del af Holme Bjerge fik de 14 gårde under Marselisborg gods hver to lodder på Fælleden, som området betegnes på udskiftningskortet. Det var lange jordstrimler, som ifølge kortet blev brugt vekselvis det halve til agerlod og det andet til fælles græsning.

På den vestlige del af arealerne i Holme Bjerge fik præstegården og de to gårde, som tilhørte kirkerne i Århus et par udlodder.

Udlodderne i Holme Bjerge blev solgt fra gårdene ret hurtigt efter, at gårdene var blevet selvejergårde. De udlodder, der havde tilhørt de to Århus kirker blev solgt allerede i begyndelsen af 1790’erne. Holme kirkes udlodder (matr. Nr. 2 og 3) blev solgt ved en offentlig auktion i 1799. De fleste af de udlodder, der havde tilhørt Marselisborgs gårde, blev solgt i årene efter overgangen til selveje omkring henholdsvis 1810 og 1840. Salget af udlodderne førte til, at der blev oprettet 15-20 smågårde og husmandsteder i Holme Bjerge.

Holme Mark

På Holme Mark fik 7 af gårdene i Holme ved udskiftningen hver en udlod, men her fik man en hel anden udvikling end i Holme Bjerge. Gårdene i Holme holdt fast i disse udlodder i mange år. Men fra midten af 1800 tallet begyndte pengestærke folk at købe disse jordlodder, hvilket betød, at langt hovedparten af disse lodder blev samlet i 3 store gårde: Saralyst, Kragelund og Lysenggård.

 

Videbog og Joningsbog

Arkivet har et kopi af Videbogen (Den originale er på landsarkivet i Viborg). Bogen indeholder regler for livet i landbyen og driften af gårdene. Den ligger i a-fond 113.

Et udddrag af Videbogen 1746 er i årsskriftet for 1995. 

Læs årsskriftet (ikke aktiveret endnu)

Hent/download årsskriftet (ikke aktiveret endnu)

Ligeledes har arkivet en kopi af Joningsbogen fra 1882-1927, som indholder Holme bys regnskab, bl.a. med bøder, vedligeholdesesudgifter, ansættelse af smede mm. Den kan ses på arkivet og ligger i a-fond 129.

Oversigt Holmes gårde

Kort over udskiftningen

Matrikelnr. Nr. ved udskiftningen Gårdnavn
1a              1 Præstegården
5a            14 Intet navn
6a                 8 Intet navn
7a              7 Midterste Bakkegård, senere Bakkely
8a            19 Østligste Bakkegård
9a              3 Holme Enggård
10a            18 Holme Søndergård
11a            17 Kalkjær gård
12a            13 Holme Vestergård
13a            12 Holmegård
14a              6 Bakkegård senere Egely
15a              2 Rundhøjgård
16a              2
17a              9 Holme Østergård
18a            10
19a            11 Intet navn
20a           intet nr. Saralystgård
43a            15 Enghavegård
45a            16 Holme Nygård
 
Fæstere og ejere af gårde i Holme med tinglæsningsdato    
Matrikelnr. 1a
Nr. 1
Præstegården
Præster i Præstegården 
       År    
  Fra Til                              Bemærkninger
Thomas Andersøn 15??         Vikar - boede i Aarhus
Anders Thomsøn 1580 1619       Havde 1608 været præst i ca. 40 år. Boede i Aarhus til 1600. Indtil            1580 ingen præstegård i Holme 
Niels Christensen Hjortsvang 1619 1641       Maren Jacobsdatter først gift med Anders Thomsen og derefter med           Niels  
Jens N. Lyngby 1641 1645  
Bendix Sørensen 1645 1650  
Niels Sørensen Ørsted 1650 1669  
Christen Jensen Thorsager 1669 1695       Epitaf (gravskrift) med malet årstal 1682 
Niels Jespersen Hutfeld 1695 1738  
Hans Cai Lagesen 1738 1749  
Rasmus Bagge 1749 1789       Byggede en ny firlænget gård i mur og bindingsværk i ca.1773. Ny             præstegård i 1858
Jørgen Seidelin Worsøe 1789 1790  
Niels Lauritsen Liisberg 1790 1812  
Peder Friis 1813 1856  
Ludvig Frendrup 1857 1874  
Adam Christopher Fabricius 1874 1888       Gamle kirke nedrevet i 1888
Georg Fritz 1888 1910  
Frode Nørballe 1910 1921  
Aage Knudsen 1922 1956  
Christian Pilgaard 1956 1972  
Thomas Jensen 1972 1993  
Kirsten Hald 1993    
Matr. nr. 5a
Navn: Friisernes gård 
                                         Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År  Navn
Fæster før   1757 Thomas Jensen Amdie
Fæster fra 27. marts 1757 Rasmus Thomasen
Fæster fra 31. december 1790 Thomas Rasmussen 
Fæster fra 5. december 1804 Christen Rudolph Phillip Jensen
Fæster fra 12. juni 1834 Mikkel Christiansen 
Selvejer fra 4. september 1841 Mikkel Christiansen
Selvejer fra 19. januar 1856 Peder Sørensen
Selvejer fra   1876 Rasmus Knudsen 
Selvejer fra   1884 Anders Hansen 
Selvejer fra   1904 Hans Friis
Selvejer fra   1919 Rasmus Martin Rasmussen
Selvejer fra   1958 Inger Friis
       
       
Matr. nr. 6a
Navn: Intet navn
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År  Navn
Fæster før   1777 Søren Rasmussen
Fæster fra 10. april 1777 Mads Pedersen
Fæster fra 19. maj 1787 Peder Mikkelsen
Fæster fra 1. august 1804 Peder Pedersen
Fæster fra 30. november 1838 Rasmus Hansen
Selvejer fra 2. juli 1842 Rasmus Hansen
Selvejer fra   1866 Knud Nielsen Knudsen
Selvejer fra   1868 Christen Pedersen
Selvejer fra   1906 Christen Friis Pedersen 
Selvejer fra   1931 Peder Jens Sørensen
       
       
Matr. nr. 7a
Navn: Midterste Bakkegård (Bakkely efter branden 1920)    
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År  Navn
Fæster Før   1754 Søren Sørensen
Fæster fra 1. april 1754 Niels Pedersen Molbo
Fæster fra 14. marts 1783 Niels Lauridsen
Fæster fra 30. juni 1787 Rasmus Nielsen Møller
Fæster fra 16. september 1825 Niels Nielsen
Selvejer fra 4. september 1841 Niels Nielsen
Selvejer fra   1864 Hans Frederiksen
Selvejer fra   1881 Rasmus Jensen Helbo
Selvejer fra   1882 Niels Rasmussen
Selvejer fra   1912 Rasmus M. Rasmussen
       
       
Matr. nr. 8a
Navn: Østligste Bakkegård 
          Tinglæst   
Fæster/selvejer Dato År  Navn
Fæster Før   1711 Niels Andersen
Fæster fra 4. oktober 1711 Søren Andersen
Fæster fra 24. juli 1725 Christen Hendrichsen Heufring
Fæster fra 16. november 1742 Michel Nielsen
Fæster fra 11. marts 1765 Rasmus Jensen
Fæster fra 1. december 1804 Jens Rasmussen
Selvejer fra 25. september 1841 Poul Jensen
Selvejer fra   1876 Jens Poulsen
Selvejer fra   1878 Niels Chr. Pedersen
Selvejer fra   1883 Niels Christensen
Selvejer fra   1891 H. Jørgensen
Selvejer fra   1896 Niels Pilkjær
Selvejer fra   1908 Jens Nielsen
Selvejer fra   1938 Karlo Ellegård Therkildsen
Selvejer fra   1958 Arne Meldgaard
       
       
Matr. nr. 9a
Navn: Enggård
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster   1782 - 1793  Hans Povelsen
Selvejer fra 10 . August 1793 Hans Povelsen
Selvejer fra 24. november 1821 Jacob Hansen, søn
Selvejer fra 17. december 1842 Frederik Jensen
Selvejer fra 27. maj 1848 Hans Frederiksen
Selvejer fra 30. januar 1869 Christopher Sørensen Due
Selvejer fra   1874 Jens Balle
Selvejer fra   1879 Jens Knudsen
Selvejer fra   1885 Søren Jensen
Selvejer fra   1886 Jens Hansen
Selvejer fra   1892 Rasmus Andersen
Selvejer fra   1907 Jens Jørgensen Gylling
Selvejer fra 1. juli 1924 Johannes Poulsen
Selvejer fra   1958 E. D. Christiansen
       
       
Matr. nr. 10a
Navn: Holme Søndergård
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster før   1804 Peder Christensen
Fæster fra 1. august 1804 Anders Jørgensen
Selvejer fra 8. april 1811 Anders Jørgensen
Selvejer fra 6. september 1828 Jens Nielsen Holm
Selvejer fra 9. oktober 1841 Rasmus Rasmussen
Selvejer fra   1863 Søren Jørgensen
Selvejer fra   1897 Jens Rasmussen
Selvejer fra   1898 Elwin Wistoft
Selvejer fra   1899 Søren Jørgen Christensen og Rasmus Rasmussen
Selvejer fra   1900 Martin Sørensen
Selvejer fra   1942 Knud Sørensen
Selvejer fra   1960 Århus Kommune
       
       
Matr. nr. 11a
Navn: Kalkærgård
         Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster før   1810 Jens Sørensen
Selvejer fra 26. november 1810 Jens Sørensen
Selvejer fra 26. november 1810 Mogens Jensen
Selvejer fra 11. juni 1853 Hans Mogensen
Selvejer fra   1891 Per Mogensen 
Selvejer fra   1893 Peter Mogensen
Selvejer fra   1909  
Selvejer fra   1919 Laus Møller
Selvejer fra   1920 Mikkel Jakobsen 
Selvejer fra   1920 Peter Chr. Pedersen
Selvejer fra   1923 Søren Dahl Sørensen 
Selvejer fra 2. juli 1926 Aksel Harald Nielsen
Selvejer fra 14. december  1966 Højbjerg Andelsboligforening
       
       
Matr. nr. 12a
Holme Vestergård
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster før Før   Rasmus Jensen Amdie
Fæster fra 21.september 1748 Niels Jensen Amdie
Fæster fra 17. april 1751 Jacob Sørensen Loft
Fæster fra 22. december 1775 Rasmus Pedersen
Fæster fra 10. januar 1801 Jacob Rasmussen
Selvejer fra 8. april  1811 Jacob Rasmussen
Selvejer fra 22. september 1838 Jens Enevoldsen
Selvejer fra 13. juli 1844 Rasmus Jensen
Selvejer fra 10. januar 1846 Rasmus Neergaard
Selvejer fra 10. januar 1846 G. H. Grundtvig
Selvejer fra 20. marts 1847 Otto Frederik Guldmann
Selvejer fra 15. oktober 1853 Christian Grouleff
Selvejer fra   1866 Rasmus Rasmussen
Selvejer fra   1884 Hans Michael Jensen 
Selvejer fra   1897 Rasmus Gunnestrup
Selvejer fra   1941 Rasmus Gunnestrup
Selvejer fra   1946 Holme -Tranbjerg Kommune
       
       
Matr. nr. 13a
 Gl.Holmegård 
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
       
Fæster før   1759 Rasmus Rasmussen Bech 
Fæster fra 1. januar 1759 Poul Rasmussen Bech
Fæster fra 6. december 1785 Jens Rasmussen Bech 
Selvejer fra 8. april  1811 Rasmus Jensen Bech
Selvejer fra   1852 Jens Rasmussen Mørck
Selvejer fra      
Selvejer fra     Mogens Kristensen
Selvejer fra     Jakob Rasmusen
       
       
Matr. nr. 14a
Bakkegården (Egely)
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster før   1714 Michel Jørgensen
Fæster Fra 3. juni  1714 Søren Michelsen
Fæster Fra 19. december 1725 Christen Pedersen
Fæster Fra 9. december 1752 Ole Sørensen
Fæster Fra     Mikkel Olesen 
Fæster Fra 6. december 1785 Søren Michelsen
Selvejer fra 1. juli 1811 Jens Andersen
Selvejer fra 21. august 1824 Peder Sørensen
Selvejer fra 17. februar 1849 N. Hasle Friis
Selvejer fra 24. oktober 1863 Emil Kirketerp
Selvejer fra   1886 Poul Jensen
Selvejer fra   1893 Jens Peter Michaelsen
Selvejer fra   1899 Kristian Pihlkjær
Selvejer fra   1934 Holme - Tranbjerg Kommune 
       
       
Matr. nr. 15a
Rundhøjgården
         Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
      Niels Frandsen
Selvejer     Frands Nielsen
Selvejer   1806 Michel Jensen, udstykket
Selvejer fra 13. september 1813 Jens Nielsen Amdie
Selvejer fra 19. april 1828 Peder Rasmussen
Selvejer fra 26. maj 1855 Søren Pedersen
Selvejer fra 18. september 1869 Niels Ove Mogensen 
Selvejer   1890 Thomas R. Neergaard
Selvejer   1933 Arne Rasmus Pedersen
Selvejer     A. Pedersen
       
       
Matr. nr. 16a
Intet navn
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
      Niels Frandsen
Selvejer     Frands Nielsen,
Selvejer fra   ca. 1815 Niels Sørensen
Selvejer fra 4. august 1821 Jacob Rasmussen
Selvejer fra 22. september 1838 Jens Enevoldsen
Selvejer fra 29. oktober 1842 Niels Nielsen
Selvejer fra 28. juni 1851 Skolelærer C. N. G. Friis
Selvejer fra 20.december 1879 Christen Pedersen
       
       
Matr. nr. 17a
Holme Østergård
         Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster før Før 1782 Enevold Pedersen
Fæster fra  30. august 1782 Søren Enevoldsen
Selvejer fra 24. juni 1811 Søren Enevoldsen
Selvejer fra 31. oktober 1829 Mikkel Sørensen
Selvejer fra 3. juli  1844 Marcus Bech
Selvejer fra 2. februar 1850 Otto August La Cour
Selvejer fra 22. november 1851 Jacob Sørensen
Selvejer fra 3. oktober 1857 Jørgen Zirc Lang
Selvejer fra   1862 Mikkel Kristensen
Selvejer fra   1871 Chresten Mikkelsen
Selvejer fra   1907 Michael Mikkelsen
Selvejer fra   1947 Rasmus Michael  Mikkelsen
Selvejer fra   1968 Holme-Tranbjerg Kommune 
       
       
Matr. nr. 18a
Holme Østergård
         Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Før   1704 Morten Mortensen
Fæster fra 11. november 1704 Christen Mortensen
Fæster fra 3. december 1733 Niels Christensen
Fæster fra 5. januar 1763 Anders Jensen
Fæster fra 1. marts 1784 Michael Olesen
Fæster fra 9. oktober 1801 Christen Pedersen
Selvejer fra 8. april 1811 Christen Pedersen
Selvejer fra 9. april 1836 Mikkel Christensen
Selvejer fra 17. juni 1871 Christen Mikkelsen
Selvejer fra 21.december 1907 Rasmus Michael Mikkelsen
Selvejer fra 1. august 1944 Rasmus Skaarup Mikkelsen
Selvejer fra 1. april 1947 Solgt til Holme-Tranbjerg Kommune
       
       
Matr. nr. 19a
Intet navn
          Tinglæst  
Fæster/selvejer  Dato År Navn
Fæster fra 25. februar 1709 J. R. Willumsen
Fæster fra     Jens Rasmussen 
Fæster fra   1722 - 1723 Mads Jensen
Fæster fra 26. marts 1757 Niels Madsen
Fæster fra 20. december 1780 Eskild Juulsen
Selvejer fra 21. november 1809 Eskild Juulsen
Selvejer fra   1820 Niels Eskildsen
Selvejer fra 12. januar 1839 Søren Olesen
Selvejer fra   1862 Anders Laursen
Selvejer fra   1871 Mikkel Jacobsen
Selvejer fra   1876 Hans Mogensen
Selvejer fra   1878 Jens Pedersen Nielsen
Selvejer fra   1912 Johannes Nielsen
Selvejer fra 1. juni 1913 Henrik Kjær
Selvejer fra   1918 Peder Sørensen Helbo
Selvejer fra   1920 N. P. Nielsen
Selvejer fra   1921 Hans Chr. Kock
Selvejer fra   1922 Hans Friis
       
       
Matr. Nr. 20a
Saralystgården
         Tinglæst  
Fæster/selvejer  Dato År Navn
Selvejer ca. 1787 Mathias Kierulff
Selvejer 31. januar 1835 Rasmus Ludvig Riis
Selvejer 30. juni 1836 Malthe Hoff Bering
Selvejer 21. december 1839 Carl  Gottlieb Clausen
Selvejer 19. december 1840 Christian Ryberg von Munk
Selvejer 19. oktober 1844 Otto August la Cour
Selvejer 24. december 1853 Jørgen Junior
Selvejer 27. juli 1857 Jens I. Sørensen
Selvejer   1880 Ramus Sørensen
Selvejer   1906 Chr. Buchtrup
Selvejer   1917 Skriver
Selvejer   1918 Peder Pedersen Kolind
Selvejer   1936 Fr. J. Legarth
Selvejer   1939 A/S Saralyst Villakvarter
Selvejer   1961 Sukkersygekollegium
Selvejer   1973 - 1981 Bjarne Grundvad Poulsen
Selvejer   1981  
       
       
Matr. nr. 43
Enghavegård
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
selvejer fra 17. februar 1807 Christen Schiørring
selvejer fra 19. februar 1825 Georg Wilhelm Poulsen
selvejer fra 18. november 1826 Niels Rasmussen 
selvejer fra 24. december 1836 Christen Jensen
selvejer fra 24. december 1842 Jens Nielsen 
selvejer fra 11. september 1847 Friderich Julius Christian Friis
selvejer fra   FT 1901 Henrik Hansen
selvejer fra   1917 Kristian friis Pedersen
selvejer fra   1920 Hans Friis
selvejer fra   1942 Grumstrup
selvejer fra 1. maj 1944 Anton Godsk
       
       
Matr. nr. 45a
Holme Nygård
          Tinglæst  
Fæster/selvejer Dato År Navn
Fæster før   1740 Søren Kaikier
Fæster fra 10. oktober  1740 Jens Christensen
Fæster fra 10. oktober  1782 Rasmus Poulsen
Selvejer 27. november 1810 Anne Rasmusdatter
Selvejer 27. november 1810 Rasmus Rasmussen, søn
Selvejer 21. marts 1846 Mette Buch
Selvejer 24. januar 1857 Niels Jensen