Gårdenes oprindelige placering i Skåde

gårdenes oprindelige placering i Skåde

Gårdene i Skåde

Matrikelnumrene blev indført i 1844. Tidligere havde gårdene haft et andet nummer, som blev benyttet ved udskiftningen i 1783 og formentlig endnu længere tilbage. Nedenfor er vist en oversigt overgårdenes numre efter de to systemet.

Matr. Nr.               Nr. ved udskiftningen        Gårdnavn

1a                                  9                               Skåde Højgård

2a                                  8                               Intet navn

3a                                  6                               Skådegård

4a                                  5                               Lybekkergård

5a                                  4                               Teglværksgården/Højbjerggård

6a                                  3                               Bushøjgård

7a                                  1                               Fruergård/Kjeldbjerggård

8a                                  2                               Fruergård senere Stenkilde

9a                                  7                               Københavnergården

 

Register over gårde i Skåde

Ejere af gårde i Skåde med tinglæsningsdato
Den 2. oktober 2016    
       
       
Matr. Nr. 1a      
Nav. Elverhøj og fra ca 1914 Skåde Højgaard
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1763 Mikkel Frandsen
Fæster fra 3. april 1763 Hans Mikkelsen
Fæster fra 6. november  1785 Niels Sørensen fra Viby
Fæster fra 2. september 1801 Niels Hansen, stedsøn
Fæster fra 1. december 1837 Thomas Nielsen, søn
Ejer fra 27. marts 1847 Thomas Nielsen  
Ejer fra  28. august 1847 Maren Hansdatter, enke
Ejer fra  18. december 1847 Anders Andersen 
Ejer fra 22. januar 1870       Niels Mortensen
Ejer fra 28.september 1878 Christen Nielsen
Ejer fra 13. september 1879 Jacob Jensen
Ejer fra 29. november 1879 Søren Peter Henriksen
Ejer fra 26. juni 1884 Søren Jørgensen Smed
Ejer fra 10. januar 1885 Søren Peter Henriksen
Ejer fra 2. januar 1887 Hans Mortensen
Ejer fra 22. marts 1902 Jens Nielsen
Ejer fra 16. maj 1903 Anders Pedersen Holm (Lybek)
Ejer fra 2. maj 1914 J. P. Pedersen
Ejer fra 21. december 1918 C. L. Wichmand
       
Udlodder      
Matr. nr. 1b og 1d    
Ejer fra 14. august 1847 Jens Pedersen Fogh
Ejer fra 12. juli 1851 Rasmus Rasmussen, Maarslet
Ejer fra 5. februar 1853 Peder Rasmussen
Ejer fra 15. januar 1859 Laurs Andreasen
Ejer fra 11. juli 1863 Anders Peter Nielsen
Ejer fra 6. august 1898 Jens Pedersen
Ejer fra 24. december 1898 J Wied og A K Winge
       
Udstykket fra hovedparcellen  
Mtr. Nr. 1c      
Ejer fra 21. august 1847 Rasmus Nielsen
Ejer fra 14. oktober 1882 Thomas Rasmussen
Ejer fra 30. januar 1892 Ane Marie Andersen, skifteattest
Ejer fra 30. januar 1892 Peder Jensen, vielsesattest
       
       
Matr. Nr. 2a      
Navn: Gårdens navn kendes ikke
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1757 Olle Rasmussen
Fæster fra 31. marts 1757 Rasmus Olesen
Fæster fra 29. september 1779 Frederik Pedersen fra Holme
Fæster fra 1. august 1803 Ole Rasmussen, stedsøn
Fæster fra   1833 Maren Mortensdatter, enken
Ejer fra 4. september 1841 Rasmus Olesen, søn
Ejer fra 10. januar 1874 Ole Rasmussen, søn 
Ejer fra 18. august 1883 Hans Frandsen
Ejer fra 8. maj 1886 S. P. Pedersen
Ejer fra 15. oktober 1887 Hans Holm Sørensen
Ejer fra 20. december 1902 Hans B Bundgaard
Ejer fra 16. marts 1912 Niels Peter Sørensen
       
Udlod      
Matr. Nr. 2c      
Ejer fra 8. juli 1843 Søren Nielsen
Ejer fra 12. april 1851 Søren Rasmussen
Ejer fra 28. januar 1860 Rasmus Nielsen
Ejer fra 6. februar 1886 Johan Peter Jensen
Ejer fra 9. juli 1892 Peder Rasmussen
Ejer fra 14. oktober 1899 Thomas Jensen
       
Gården udstykket i husmandsbrug 1903-1912
       
Matr. Nr. 2p (forenet med 2g, 2v og 12b)
Ejer fra 24. januar 1903 Jens Andersen Jensen
Ejer fra 12. maj 1917 Axel Martin Gammelgaard
       
Matr. Nr. 2r (forenet med 2a og 2u)
Ejer fra 10. oktober 1908 N P Sørensen
Ejer fra 21. januar 1920 S P Sørensen
Ejer fra 5. december 1923 Lars Peter Fangel
Ejer fra 11. marts 1923 Samme paa 2u
       
Matr. Nr. 2x      
Ejer fra 4. maj 1912 Niels Kristian Andersen
Ejer fra 12. maj 1917 Søren Karl Hansen
Ejer fra 11. januar 1919 Johs Kristian Jensen
Ejer fra 11. juli 1931 Laurits Mikkelsen
       
Matr. Nr. 2y (forenet med 6u og 10d)
Ejer fra 14. maj 1912 Marius Simonsen
Ejer fra 27. december 1920 Holger Gammelgaard paa 2y
Ejer fra 21. december 1939 samme på 10d, 6u
       
Matr. Nr. 2z      
Ejer fra 14. maj 1912 Marinus Sigaard
       
Matr. Nr. 3a      
Navn: Skådegård    
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1754 Peder Madsen (død)
Fæster fra 20. juli 1754 Jens Thomasen
Fæster fra 2. januar 1794 Thomas Jensen, søn
Fæster fra 16. marts 1833 Anders Thomasen, søn
Ejer fra 22. november 1845 Anders Thomasen
Ejer fra 29. juni 1872 Thomas Andersen, søn
Ejer fra 4. juli 1908 Anders Thomas Andersen, søn
Ejer fra 20. oktober 1917 Karen Andersen m.fl. Skifteatt
Ejer fra 13. april 1918 Jens Carl Knudsen
Ejer fra 19. januar 1918 Sehested Kjærgaard
Ejer fra 18. januar 1919 Chr. Sørensen
Ejer fra 12. april 1919 Mette Marie Winther
Ejer fra 24. marts 1920 Haugaard Sangill
Ejer fra 28. februar 1923 Jacob Andersen, fogedudlægsskøde
Ejer fra 5. juli 1929 Laurits Stougaard, Hans Jensen
Ejer fra 23. september 1938 Til L Stougaard paa Jensens part
       
Udlodder      
Matr. Nr. 3b      
Ejer fra 22. november 1845 Jørgen Rasmussen
Ejer fra 14. december 1872 Søren Pedersen
Ejer fra 3. august 1912 J Balle, O Gulmann
Ejer fra 8. februar 1919 Chr. Kampmann
Ejer fra 22. juni 1921 J Balle 
Ejer fra 13. juni 1930 A/S Skaade Bakker
       
Matr. Nr. 3c Forenet med 4f, 4v, 7l, 2l
Ejer fra 27. juni 1846 Niels Jørgensen
Ejer fra 17. december 1853 Clemen Mogensen
Ejer fra 8. april 1854 Jacob Jørgensen
Ejer fra 23. december 1865 Søren Chr. Nielsen
Ejer fra 11. januar 1873 Rasmus Rasmussen
Ejer fra 25. januar 1873 Christian Jørgensen
Ejer fra 23. august 1873 Espen Andersen, mageskifte
Ejer fra 28. marts 1874 Espen Andersne på 7l
Ejer fra 27. november 1875 Christian Christensen
Ejer fra 4. marts 1876 Jørgen Rasmussen
Ejer fra 30. november 1889 Jørgen Rasmussen på 2l
Ejer fra 23. juni 1906 F Liisberg, dyrlæge
Ejer fra 7. december 1916 Hansine Liisberg, skifteattest
Ejer fra 17. august 1918 Marius Rasmussen
       
       
Matr. Nr. 4a      
Navn: Lybekkergård    
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1750 Jens Nielsen
Fæster fra   1750 Jens Jensen, søn
Fæster fra 31. marts 1756 Peder Nielsen
Fæster fra 1. november 1794 Niels Pedersen, søn
Fæster fra 4. september 1821 Peder Nielsen, søn
Fæster fra   1838 Kirsten Pedersdatter, enke
Ejer fra 16. oktober 1841 Kirsten Pedersen, enken
Ejer fra 18. februar 1854 Søren Jensen fra Hvilsted, svigersøn
Ejer fra 1. februar 1862 Peder Jørgensen (Lybek)
Ejer fra 26. marts 1896 Anders Pedersen Holm (Lybek), søn 
Ejer fra 4. april 1903 Emiliedal Teglværk
       
Udlodder      
Matr. Nr. 4b Forenet med 9f med flere
Ejer fra 2. oktober 1841 Hans Frandsen
Ejer fra 7. januar 1888 Hans Andersen
Ejer fra 17. oktober 1903 Rasmine Andersen, skifteattest
Ejer fra 12. marts 1904 Nikolaj Magnus J Nielsen
Ejer fra 20. oktober 1928 Rasmine Nielsen, enke
Ejer fra 22. juni 1929 Ingvar Andersen
       
Matr. Nr. 4c      
Ejer fra 9. oktober 1841 Peder Knudsen, murersvend
Ejer fra 13. Januar  1844 Niels Rasmussen
Ejer fra 30. januar 1847 Søren Rasmussen
Ejer fra 2. december 1865 Rasmus Peter Sørensen
Ejer fra 15. januar 1876 Rasmus Pedersen
Ejer fra 15. januar 1876 Thomas Jensen
       
Matr. Nr. 4d      
Ejer fra 25. februar 1843 Thorger Danielsen
Ejer fra 19. juni 1864 Kirsten Jørgensen
Ejer fra 19. juni 1864 Peder Jensen, vielsesattest
Ejer fra 13. januar 1866 Rasmus Pedersen
Ejer fra 19. juni 1869 Mathias Hollesen
Ejer fra 15. april 1882 Thomas Jensen
Ejer fra 2. oktober 1897 Emiliedal Teglværk
       
Matr. Nr. 4e Forenet med 4d, 4g, og 22
Ejer fra 10. oktober 1853 Jacob Jørgensen
Ejer fra 18. juli #### Jes Poulsen
Ejer fra 8. januar 1859 Jensen og Filtenborg
Ejer fra 11. januar 1868 Mathias Hollesen
Ejer fra 15. april 1882 Hans og Thomas Jensen
Ejer fra 18. oktober 1884 Thomas Jensen på Hans Jensens del
       
       
Matr. Nr. 5a      
Navn: Teglværksgård/Højbjerggård
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1798 Niels Rasmussen
Fæster fra 19. november 1798 Peder Pedersen Fogh fra Østerby, svigersøn
Fæster fra 4. september 1821 Frants Jensen fra Hasle
Ejer fra 22. november 1845 Frants Jensen  
Ejer fra 17. januar 1857 Rasmus Pedersen, svigersøn
Ejer fra 3. april 1869 Søren Peder Pedersen
Ejer fra 18. december 1875 Therkel Jensen
Ejer fra 29. april 1876 Søren Peter Pedersen
Ejer fra 26. marts 1900 H. B. Rieffestahl, F. G. Secher
Ejer fra 26. juli 1902 H. B. Rieffestahl, F. G. Secher
Ejer fra 7. juli 1903 Søren Madsen
       
Udlodder      
Navn: Grumstolen    
Matr. Nr. 5 b og c, forenet med 5i, 3i
Ejer fra 16. januar 1847 Jens Frederiksen
Ejer fra 7. januar 1865 Rasmus Pedersen
Ejer fra 3. april 1869 Christen Rasmussen
Ejer fra 14. juni 1890 Hans Holm Sørensen
Ejer fra 8. juli 1911 Knud Gundestrup
Ejer fra 6. november 1915 Aarhus Kommune
       
       
Matr. Nr. 6a      
Navn: Bushøjgård    
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1728 Christopher Madsen
Fæster fra 12. april 1728 Mads Christoffersen, søn
Fæster fra 2. januar 1764 Christoffer Madsen, søn
Fæster fra 7. maj 1771 Jørgen Jacobsen 
Fæster fra 2. januar 1794 Jens Hansen fra Viby
Fæster fra 28. november 1808 Rasmus Rasmussen Bech fra Holme 
Fæster fra   1829 Ane Jørgensdatter, enke
Ejer fra 2. oktober 1841 Morten Olesen
Ejer fra 9. januar 1875 Rasmus Eskildsen
Ejer fra 8. januar 1887 P M Keller
Ejer fra 16. juni 1888 Daniel Rasmussen
Ejer fra 19. februar 1916 Ane Kirstine Rasmussen
Ejer fra 19. februar 1916 Chr. Valdemar Rasmussen
       
Udlodder      
Navn: Gartneriet Bækkelund  
Matr. Nr. 6b og c    
Ejer fra 16. oktober 1841 Rasmus Rasmussen Bech
Ejer fra 11. september 1880 R P Clausen
Ejer fra 14. september 1889 Anders Olesen
Ejer fra 28. juni 1919 Marinus Jensen
       
Matr. Nr. 6d      
Ejer fra 23. oktober 1841 Jens Pedersen
Ejer fra 10. januar 1846 Søren Mortensen
Ejer fra 16. januar 1858 Hans Rasmussen
Ejer fra 13. februar 1864 Rasmus Simonsen
Ejer fra 10. juni 1874 Jens Peter Mikkelsen
Ejer fra 31. august 1918 John Wied
Ejer fra 18. april 1934 L. Wohlert
       
Matr. Nr. 6e og f    
Ejer fra 5. februar 1858 Søren Jørgensen, murer
Ejer fra 6. april 1861 Ingeborg Jensdatter, testamente
Ejer fra 3. august 1861 Niels Willefrance
Ejer fra 21. februar 1874 Elias Pedersen
Ejer fra 11. september 1880 R P Clausen
Ejer fra 14. september 1889 Anders Olesen
  se matr. Nr. 6b og c
       
Matr. Nr. 6g      
Ejer fra 16. oktober 1841 Rasmus Rasmussen Bech
Ejer fra 9. iktober 1858 T C Dahl, Moesgård
       
       
Matr. Nr. 7a      
Navn: Fruergård/Kjeldbjerggård  
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1726 Michel Sørensen (Worm)
Fæster før 10. august 1726 Søren Michelsen, søn
Fæster fra 2. april 1760 Søren Nielsen fra Viby, svigersøn
Fæster fra 4. oktober 1788 Anne Marie Søresndatter, enken
Fæster fra   1816 Søren Sørensen, søn
Fæster fra 10. juli 1825 Søren Sørensen 
Ejer fra 17. juni 1840 Søren Sørensen 
Ejer fra 9. juli 1842 Søren Sørensen , søn
Ejer fra 21. marts 1863 H P Heide, proprietær
Ejer fra 11. juli 1891 Rolf Vilhelm Heide
Ejer fra 3. juli 1915 F Castenskjold
Ejer fra 23. september 1916 P. Chr. Dybbroe
Ejer fra 9. april 1924 Georg Tychsen
       
Udlodder      
Matr. Nr. 7b      
Ejer fra 20.marts 1847 Søren Sørensen, den ældre
Ejer fra 13. juni 1863 Niels Sørensen
Ejer fra 23. december 1865 Jacob Jørgensen
Ejer fra 29. januar 1876 Maren Nielsdatter, enke
Ejer fra 29. juni 1876 Christen Jensen, skrædder
Ejer fra 5. marts 1881 Christian Peter Sørensen
Ejer fra 15. oktober 1914 Ane Sørensen
Ejer fra 5. december 1914 Mikael Sørensen, murer
Ejer fra 18. februar 1920 C M Frank
Ejer fra 9. juni 1930 A Farup Rødgard
Ejer fra 8. oktober 1931 S Jørgensen
Ejer fra 19. marts 1938 Petra Marie Asgaard
       
Matr. Nr. 7d      
Ejer fra 20. marts 1847 Søren Sørensen, den ældre 
Ejer fra 15. januar 1853 Laurs Jørgensen
Ejer fra 2. februar 1861 Anne Jørgensdatter
Ejer fra 2. februar 1861 Peder Pedersen
Ejer fra 1. februar 1862 Niels Rasmussen
Ejer fra 25. februar 1865 Margrethe Eriksen, skifteattest
Ejer fra 10. juli 1869 Peder Rasmussen
Ejer fra 11. januar 1873 Erik Jensen
Ejer fra 22. april 1884 Anders Jensen, mageskifte
Ejer fra 26. januar 1884 Nicolai Chr. Jensen
Ejer fra 24. marts 1917 Kvindehjælpen (Breidablik)
       
       
Matr. Nr. 8a      
Navn: Fruergård, senere Stenkilde
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1728 Jens Gregersen
Fæster fra ? 1728? Niels Jensen, søn
Fæster fra 20. april 1760 Niels Nielsen, søn
Fæster fra 9. september 1801 Hans Nielsen, søn
Fæster fra ca. 1813 Søren Jensen Holm fra Viby
Fæster fra   1833 Margrethe Sørensdatter, enken
Ejer fra 4. september 1841 Margrethe Sørensdatter
Ejer fra  ca. 1848 Hans Sørensen Holm, søn
Ejer fra    1856 Else Marie Pedersdatter, enke
Ejer fra 6. april 1858 Christian Sørensen fra Skåde
Ejer fra 27. april 1867 Mikkel Pedersen fra Hørning
Ejer fra 16. december 1882 Niels Eriksen
Ejer fra 16. januar 1904 Kirstine Eriksen
Ejer fra 28. april 1906 S Nymark, teglværksbestyrer
Ejer fra 31. januar 1914 Mads Caspersen
       
Udlodder      
Matr. Nr. 8b      
Ejer fra 27. november 1841 Maren Sørensdatter
Ejer fra 8. september 1853 Jens Jensen, snedker
Ejer fra 10. januar 1891 Jens Vilhelmsen
Ejer fra 4. november 1911 Mads Peter Robert
       
Matr. Nr. 8c      
Ejer fra 25. juni 1842 Mikkel Rasmussen
Ejer fra 19. januar 1856 Peder Rasmussen
Ejer fra 27. juni 1868 Rasmus Hansen
Ejer fra 27. august 1870 Søren Thomsen
Ejer fra 10. januar 1874 Ernst Jensen
Ejer fra 19. august 1911 Frederik Frederiksen
Ejer fra 21. juni 1913 Christen Mikkelsen
Ejer fra 2. marts 1918 Emiliedal Teglværk
       
Matr. Nr. 8d og e    
Ejer fra 17. juli 1852 Frederik Hansen, smed
Ejer fra 12. august 1865 Birthe Sørensdatter
Ejer fra 12. august 1865 Lars Jensen
Ejer fra 25. juni 1895 Ditkevsine Frederiksen, skifte
Ejer fra 23. juni 1895 R. M. J. Krogh
Ejer fra 9. november 1895 Peder Simonsen
Ejer fra 27. august 1898 Emiliedal Teglværk
       
       
Matr. Nr. 9a      
Navn: Københavnergården  
Fæster/ejer Tinglæst    
  Dato År Navn
Fæster før   1794 Peder Madsen
Fæster fra 1. november 1794 Peder Pedersen, søn
Fæster fra 24. oktober 1826 Rasmus Pedersen, søn
Ejer fra 24. april 1847 Rasmus Pedersen
Ejer fra 2. december 1854 Christian Sørensen
Ejer fra 20. januar 1872 Laust Christensen Hougaard
Ejer fra 29. januar 1910 Niels Jensen
Ejer fra 30. december 1925 Einar Jensen
       
Udlodder      
Matr. Nr. 9b      
Ejer fra 24. april 1847 Vilhelm Jacobsen
Ejer fra 30. juli 1904 Jens Vilhelmsen
       
Matr. Nr. 9c      
Ejer fra 25. april  1847 Rasmus Jensen
Ejer fra 27. juli 1850 Niels Nielsen
Ejer fra 10. august 1889 Johanne Pedersdatter, skifteattest
Ejer fra 10. august 1889 Nicolai Iversen
Ejer fra 16. juni 1906 Flach, Balle, Storm m.fl.
Ejer fra 9. januar 1930 Olga Flach, enke
Ejer fra 19. juni 1930 A/S Skåde Bakker
Ejer fra 3. november 1934 V. E Thomsen m.fl.
Ejer fra 3. november 1934 Max Hardt
       
Matr. Nr. 9d      
Ejer fra 25. april  1847 Rasmus Jensen
Ejer fra 26. juni 1852 Rasmus Rasmussen
Ejer fra 8. juli 1876 Peder Kjeldsen
Ejer fra 2. marts 1878 Nicolai Iversen
Ejer fra 16. juni 1906 Flach, Balle, Storm m.fl.
Ejer fra 16. juni 1906 Chr. J. Storm m.fl.
Ejer fra 21. juli 1936 H. M. Kromann
Skriv en tekst her
Skriv en tekst her