Gamle matrikelkort

Arkivets område er dækket af 2 ejerlav: Holme og Skåde. Begge var under Marselisborg Gods.

Ejerlav var før udskiftningen i slutningen af 1700-tallet betegnelsen for det fællesskab, som en landsbys gårde havde omkring dyrkningen af landsbyens jorde. Senere beholdte man betegnelsen ejerlav som et navn for et bestemt område, tegnet ind på et matrikelkort.

Gårdene havde numre 1 - 2 - 3 osv. Når man så udstykkede et stykke jord (til et husmandsted, hus mm.) fik området fra f.eks. nr. 1 betegnelsen 1a - 1b - 1c osv. Blev et ad disse stykker opdelt i endnu mindre områder blev betegnelsen 1aa - 1ab - 1ac osv.

Gamle matrikelkort kan hentes på Historiske kort på nettet

Herunder kan man hente nogle gamle matrikelkort som PDF-fil. Man kan forstørre kortet ved at klikke på + nederst til højre.