Billeder

Arkivets største aktiv er vore mange billeder. På nuværende tidspunkt (ultimo 2015) har vi ca. 7000 billeder registreret.

Alle billeder kan ses på Arkiv.dk, som er en hjemmeside, der giver mulighed for at søge på alle lokalhistoriske arkiver - også Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv

Se vejledning til Arkiv.dk her (Åbner et nyt vindue)

Gå til Arkiv.dk  (åbner et nyt vindue)

Men man er da altid velkommen til at besøge arkivet i åbningtiden og se billeder. Ønsker man billeder på papir, printer vi gerne. Det koster 20 kr for hvert billede.

Man kan også bede om at få et billede tilsendt, vedhæftet en mail. Det koster ikke noget - men vi tillader os at bede om en frivillig lille donation!

Luftfoto

Før og nu

"Før & nu" billeder er spændende, fordi de viser den store udvikling, der kan ske i tiden løb

Klik her for at se siden Før & nu - billeder

Strandvejen 1910 ,op mod Herredsvej - nu Oddervej

- og i 2016