Matr. nr. 7a Fruergaard/Kjeldbjerggård

Kjeldbjerggård  fruergård

Kjeldbjerggård lå på hjørnet af Oddervej og Kragelunds Allé efter udflytningen fra Skåde. Den blev nedrevet i 1942 for at give plads til Højbjergparken.

Fæstere og ejere af gården

Gården var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1840. Første ejer var Søren Sørensen, der indtil da havde haft gården i fæste siden 1825. Hans slægt havde haft gården i fæste tilbage til begyndelsen af 1700 tallet. Søren Sørensens søn, Søren Sørensen, flyttede i begyndelsen af 1860’erne gården til Skidenpyt efter at have solgt over halvdelen af jorden til H. P. Heide, der indlemmede den købte jord i sin lystgård Kragelund med tilhørende teglværk.

Fæstere

Til 1726        Søren Michelsen

1726-1760    Michel Sørensen (Worm)

1760-1788    Søren Michelsen, svigersøn

1788-1816    Søren Nielsen, svigersøn

1816-1825    Anne Marie Sørensdatter, enke

1825-1840    Søren Sørensen, søn

Ejere

1840-1842    Søren Sørensen

1842-1863    Søren Sørensen, søn          

Jord sammenlagt med Kragelund

1863-1891    H. P. Heide, teglværksejer

1891-1915    Rolf Vilhelm Heide

1915-1916    F. Catsenskjold

1916-1924    P. Chr. Dybbroe

1924-            Georg Tychsen

Gård med resterende jord

1863-1883    Søren Sørensen

1883-1887    Hans Holm Sørensen, søn

1887-            Søren Peder Pedersen, sammenlagt med hans gård matr. Nr. 5a

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880 tallet:

Klik her   Register

Gårdens navn og beliggenhed

Gården var den ene af de såkaldte Fruergaarde (matr. nr. 7a og 8a), som lå for enden af Skådevej. Jorden lå vest for Oddervej fra Stenvej og ned til Højbjerg. I 1862-63 solgte ejeren, Søren Sørensen, en del af gårdens jorder til teglværksejer H. P. Heide. Det var den del af gårdens jorder, der strakte sig fra Stenvej og omtrent ned til vejen ind til biblioteket. H. P. Heide havde i 1851 købt nogle parceller på Holme Mark, og der opført en lystgård, kaldet Kragelund. Til lystejendommen hørte et teglværk, der lå tæt på lystgården. I mange år blev der gravet ler til teglværket på stedet. Da leret slap op her, måtte leret hentes på arealerne langs Oddervej. Omkring år 1900 blev teglværket flyttet til Oddervej, hvor det lå i knap 70 år. Teglværket blev nedrevet i 1968. Det tidligere Århus Amt overtog grunden og opførte administrationsbygninger her fra 1969. I dag er der statslige kontorer i de gule bygninger på stedet.

gruergård kjeldbjerggård

Søren Sørensen beholdt resten af gårdens jord, der lå på begge sider af Oddervej ned til skoven. Samtidig byggede han en ny gård, som blev placeret, der hvor Højbjergparken ligger i dag. Indtil Højbjergparken blev opført i 1942, lå der på dette sted en ejendom kaldet Kjeldbjerggaard. Bygningerne til denne ejendom var de bygninger, som Søren Sørensen opførte i 1862-63. Gårdens jorder blev i 1887 sammenlagt med Højbjerggårds jorder. Navnet Kjeldbjerggaard fik gården ved Oddervej, fordi den i første halvdel af 1890’erne var bestyret af Peder Kjeldgaard.

I 1895 blev bygningerne sammen med nogle få tønder land udstykket fra gården og solgt til mælkehandler Jens Caspersen. Senere blev stedet overtaget af hans søn Rasmus Caspersen, der også var mælkehandler. Derfor blev gården også kaldt for mælkehandler Caspersens gård.

Kjeldbjerggård

Luftfoto af Kjeldbjerggaard/mælkehandler Rasmus Caspersens gård, ca. 1932. Mælkehandler Rasmus Caspersen havde gården til den blev nedrevet i 1942, da Højbjerg Andelsboligforening opførte Højbjergparken på stedet.

Kragelund Teglværk

Luftfoto af Kragelund Teglværk på hjørnet af Oddervej og nuværende Lyseng Allé. Teglværket var opført på den jord, som H. P. Heide havde købt af Fruergårdens jorder i 1863.

Højbjergparken

Højbjergparken, Oddervej 62

Her lå Kjeldbjerggård indtil Højbjergparken blev opført i 1942.