Matr. nr. 8a Fruergaard, senere kaldt for Stenkilde 

Fruergård skådevej 2

Fruergården, Skådevej 2, ca. 1905

Yderst til venstre ses ejeren af gården, Kirstine Eriksen, enke efter Niels Eriksen. Hendes sønner Erik og Hans ses yderst til højre med henholdsvis 3 heste og en ko.

Stenkilde  stenvej

Gården Stenkilde på Stenvej, ca. 1913

I 1913 opførte Mads Caspersen nye bygninger til den gamle Fruergård på engen nord for den gamle gård, hvorefter de gamle bygninger på Skådevej blev afhændet.

 

Fæstere og ejere

Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1841. Første ejer var Margrethe Sørensdatter, der havde haft gården i fæste siden sin mand, Søren Jensen Holms, død i 1833. Slægten havde haft gården i fæste siden begyndelsen af 1700 tallet. Gården blev i slægten til 1867.

Fæstere

Til 1728        Jens Gregersen

1728-1760    Niels Jensen, søn

1760-1801    Niels Nielsen, søn

1801-1813    Hans Nielsen, søn

1813-1833    Søren Jensen Holm, ny ægtemand

1833-1841    Margrethe Sørensdatter, enke

Ejere

1841-1848    Margrethe Sørensdatter

1848-1856    Hans Sørensen Holm

1856-1858    Else Marie Pedersdatter, enke

1858-1867    Christian Sørensen, ny mand

1867-1882    Mikkel Pedersen

1882-1904    Niels Eriksen

1904-1906    Kirstine Eriksen, enke

1906-1914    Søren Nymark, teglværksbestyrer

1914-            Mads Caspersen (Overtagelse 1913)

 

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880 tallet:

Klik her  Register

Gårdens navn og beliggenhed

Gården lå oprindelig i den nordlige ende af Skådevej og var sammenbygget med matr. Nr. 7 (tvillingegårde). De to gårde blev i gamle dage kaldt for Fruergårdene.

Igennem 1700 tallet gik gården i fæste fra far til søn. I 1810 blev Margrethe Sørensdatter viet til Hans Nielsen efter hans kones død nogle måneder forinden. Han døde i 1912 og efter hans død blev enken gift med Søren Jensen Holm fra Viby, der overtog fæstet af gården.

Mads Caspersen overtog gården i 1913 (skøde tinglæst 1914), hvorefter han opførte nye bygninger til gården på engen nord for den gamle gård. De gamle bygninger på Skådevej blev solgt. Stuehuset til den oprindelige gård ligger stadig på Skådevej i fin restaureret udgave. Efter gårdens flytning blev den kaldt Stenveje eller Stenkilde. Den lå for enden af Stenvej, der førte fra Oddervej og hen til gården.

Gårdens jorder lå nordvest for Skåde By. Til gården hørte 4 udlodder på Skåde Mark, som blev solgt fra i 1850’erne. I 1916 fik gården mulighed for at købe 7 tønder land af præstegårdsjorden.

På gårdens jorder er der de seneste 20-25 år opført et stort antal boliger.

fruergård stenkilde mads caspersen  stenkilde

Mads Caspersen med børn til hest foran gården Stenkilde på Stenvej, ca. 1915

Stenkilde  stenvej

Luftfoto af Stenkilde fra Skåde mod Højbjerg, ca. 1946. I baggrunden ses Kragelund Teglværk, Oddervej og den nye Frederikskirke.

 

Fruergård stuehus skådevej 2

Stuehuset til Fruergården, Skådevej 2

Gården lå oprindelig på dette sted og var sammenbygget med gård matr. Nr. 7. Stuehuset ligger stadig på Skådevej, nu i restaureret udgave

Til toppen