Frederikskirken

Frederikskirken bygges under besættelsen

Efterhånden som flere og flere flyttede til Højbjerg voksede behovet for en kirke, og i de første mørke besættelsesår besluttede man at bygge en kirke. Indtil da måtte man nøjes med at låne biografsalen i Rio-bygningen til gudstjenester.

Der blev indsamlet midler, og i årene 1942 til 42 blev kirken bygget i traditionel ”landsbykirke-stil”.  Den blev indviet d. 3. december 1944.

I kirken står der på en tavle:

År 1941, i Kong Christian d. X's 30. Regeringsår, besluttede Borgere i Højbjerg, Saralyst og Skaade at rejse en kirke i Stil med vore gamle danske Landsbykirker, som til sene tider kan vidne om, at man i de ufredfyldte Aar 1941 til 1944, hvor næsten hele Verden var i Krig og vort gamle Land besat af den tyske Værnemagt, dog havde Fremtidshåb og Sammenhold til at bygge en hvid kirke til Guds Ære, som et Middel til at opelske Fredens Aand."

Link til Frederikkirkens hjemmeside

Ældre fotografier af Frederikskirken

Renovering og fornyelse

I 2014 blev kirken renoveret og fornyet. Den blev kalket både udvendig og indvendig, men den største forandring var i koret. Her skete fornyelsen i samarbejde med kunstneren Maja Lise Engelhardt. Der kom et nyt alter og knæfald og 7 smukke glasmosaikker i korets vinduer.