Før og nu

Før og nu billeder er gode, fordi de viser, hvor meget er kan ændres i tidens løb!

B764    Oddervej 80  ca. 1930                                                             - og 2016

Den grå bygning var i 1930 bolig for tømrermester Nymark med en senere tilhørende listefabrik og snedkeri bagved. I dag er villaen det lokalhistoriske arkivs lokaler.

B755   Oddervej ved "Rio-krydset" ca 1910                                                             - og 2016

Der hvor de 2 små huse lå, ligger i dag "Centrum"_bygningen. Foran skimtes et gartneri. Her ligger i dag den tidligere biograf og "Rio-bygningen"

B4456   Oddervej ved Frederikshøj ca. 1910                                                              - og 2016

B4499   Stranvejen - Oddervej  ca. 1910                                                                          - og 2016

B699   Udsigt fra Grumstolsvej mod Nagelsvej og Oddervej  19190                                        - og 2016

B834  Oddervej - "Rio-krydset"   1936                                                                     - og 2016

B1087  Oddervej 65 - 69 i 1935                                                                          - og i 2016

B798   Oddervej nr. 70 (anes lige) og nr. 64 (Jyske Bank) 1939                                            - og i 2016                                                

B1086  Oddervej - Hørhavevej i 1939                                                                           - og i 2016

B 5484  Oddervej 175 ca. 1930                                                                                     - og i 2014