Højbjerg Holme Lokalhistorisk Forening

Højbjerg Holme Lokalhistoriske Forening blev dannet, da man slog Højbjerg og Holmes lokalhistoriske arkiver sammen.  Foreningens formål er at udbrede kendskab og interesse for den lokale historie, f.eks. gennem foredrags- og foreningsaftener, samt at støtte indsamlingen til den lokale samling.

 

Bestyrelsen

Formand: Anny Jensen   tlf. 86274950

Næstformand: Krista Franck   tlf. 21256675

Kasserer:  Bent Hougaard Nielsen

Sekretær: Krista Franck

Medlemsansvarlig: Peter Juhl Hansen

Bestyrelsesmedlemmer:  

Bitten Lybek               

Eigil Pedersen

Claus Hedemann Jensen  

 

 

Det koster 150 kr. om året at være medlem.

Medlemsskabet gælder for en person, men man har så lov til at tage en ledsager med til de forskellige arrangementer.

Desuden får man et årsskrift.

Vedtægter

Der er vedtaget nye vedtægter

Foreningens arrangementer (se forsiden)

Der er som regel 3 - 6 arrangementer om året. Dels er der forskellige foredrag om lokalhistoriske emner - oftest i Frederikskirkens sognegård eller i Holme Sognegård. Dels er der vandringer i området oftest med guide. Det kan være skovens folk eller nogen , som har en stor viden om et emne, et boligkvarter m.m.

Man arrangerer også besøg på skoler, institutioner og firmaer/fabrikker.

Til næsten alle arrangementer tilbydes der kaffe og kage. Et populær indslag, som giver mulighed for hygge og en god snak.

Efterårsprogrammet for 2021.

Lørdag den 21. august kl. 14 - 16: Vandretur i Holme Bjerge

Vandreturen starter ved parkeringspladsen ved Jelshøj. Her vil vi fortælle om Jelshøj og Holme Bjerge og den store samling af mindre husmandsbrug, som opstod her omkring år 1800.Derefter går vi op på højen, der med sine 128 meter er det højeste punkt på Århus-egnen og fortæller lidt om udsigten. Dernæst går vi ad en af de to vandruter, der er afsat, og fortæller lidt om beboere i området.

Området er noget bakket, så turen egner sig ikke for dårligt gående.

Vi slutter med øl, sodavand og chips ved Jelshøj.

Deltagerantallet til denne vandretur er sat til max. 40 personer. Tilmelding senest den 16. august til Anny Jensen, tlf. 86 27 49 50 eller mail: ankirje@webspeed.dk

Medarbejderne ved lokalarkivet kan medtage deltagere, der ikke selv har kørelejlighed.

Onsdag den 15. september kl. 14 - 16 på Diakonhøjskolen:

Forstander for Diakonhøjskolen, Jens Maibom Pedersen, vil fortælle om sin opvækst i Holme i 1960’erne og 1970’erne.

Mandag den 11. oktober kl. 14 - 16 i Frederiksgården:

Foredrag om 2. verdenskrig i Højbjerg- og Holmeområdet m. v. Her vil blive fortalt om besættelsen af skolerne, om tyskernes kanonbatterier i Hørhaven og ved Abelshoved og om tyske soldater, der var udstationeret ved sommerpavillonen ved Moesgård. Endvidere bliver der fortalt om nogle af de erindringer, vi har fra personer, der oplevede 2. verdenskrig i lokalområdet.

Indlæg ved Kaj Jensen, Per Schaarup og Bent Stougaard Nielsen.

Onsdag den 17. november kl. 14 - 16 i Holme Sognegård:

For to år siden fortalte Lars Morell om malere, der har boet i vores lokalområde. Dette foredrag var meget vellykket.

I Højbjerg er der et større kvarter, hvor 15 af vejene er navngivet efter danske malere, f. eks. L. A. Ring, P. S Krøyer, Michael Ancher og Fritz Syberg.

Lars Morell vil fortælle om disse malere og kommentere fotografier af deres værker.

Billeder fra arrangementer

Lars Balling fortæller om skulpturer i Marselisborg Slots Park

 

Der fortælles om prins Henriks skulptur

Niels Malmros fortæller om sine film i Frederikskirkens Sognegård

 

Malmros fortæller om filmen "Sorg og Glæde"

Lars Svendsen fortæller om Strøget historie.

 

Der vises gamle billeder fra Strøget

Tidl. skovfoged Helge Daus fortæller om skovene ved Stadion

 

- og vandreturen sluttes med kaffe!

Saralystkirken besøges

 

Foredrag inde i kirken

Holleufer byder velkommen ved indgang til "Fredfyldt Park" - før "Forstbotanisk Have"

 

Holleufer fortæller om Saralyst-gården

Torben Gang Rasmussen er guide ved en skovvandring omkring Moesgård

 

Torben Gang Rasmussen fortæller om en "kunstig" stendysse

Interesserede tilhørere

... og så er der kaffebord - med hjemmebag!

Til toppen