Matr. nr. 6a Bushøjgård, Bushøjvænget 12

Bushøjgård bushøjvænget

Billedtekst. Bushøjgård. Familien Rasmussen på gårdspladsen ca. år 1900.

Fra venstre gårdens frue, Anne Kirstine Rasmussen, datteren Julie, gårdejer Daniel Rasmussen, datteren Johanne og sønnen Valdemar.

 

Fæstere og ejere

Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1841. Første ejer var Morten Olesen, der havde gården til 1875. Han var ikke i familie med Ane Jørgensdatter, der indtil da havde haft gården i fæste efter sin mand, Rasmus Rasmussen Bechs, død i 1829.

Fæstere

Til 1728        Christopher Madsen

1728-1764    Mads Christophersen, søn

1764-1771    Christopher Madsen, søn

1771-1794    Jørgen Jacobsen

1794-1808    Jens Hansen

1808-1829    Rasmus Rasmussen Bech

1829-1841    Ane Jørgensdatter, enke

Ejere

1841-1875    Morten Olesen

1875-1887    Rasmus Eskildsen

1887-1888    P M Keller

1888-1916    Daniel Rasmussen

1916-1916    Ane Kirstine Rasmussen, enke

1916-            Chr. Valdemar Rasmussen, søn

 

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880 tallet:

Klik her  Register

Gårdens navn og beliggenhed

Gården lå på den nordlige side af Bushøjvej omtrent på hjørnet af Skådevej og Bushøjvej. Gården nedbrændte i 1888, kort efter at den nye ejer Daniel Rasmussen havde overtaget gården. Han opførte en ny gård på stedet med høj kælder. Gården havde også en dansesal, som foreningerne i området kunne leje til baller. De kunne samtidig benytte gårdens køkken, så der kunne serveres i forbindelse med ballerne.

Gårdens jorder lå vest for Skåde by på begge sider af Bushøjvej. Til gården hørte endvidere en række udlodder på Skåde Mark (matr. Nr. 6b-6g), som blev afhændet i 1858 og 1867.

Daniel Rasmussens søn, Valdemar Rasmussen, forpagtede gården i 1909 og overtog den i 1916. Han havde den i omkring 50 år.

Hans forældrene byggede en flot villa som aftægtsbolig med høj kælder ved siden af gården. Et af børnebørnene fortæller, at Daniel Rasmussen fik indrettet en lille kostald i kælderen til fire køer. Der blev placeret et lerlag mellem kælderen og stueetagen for at hindre lugtgener fra køerne. Da lerlaget tørrede ud, kom der sprækker i leret, så lugten fra køerne kunne trænge op i stuerne. Herefter blev køerne placeret i en udbygning. Gården og aftægtsvillaen ligger der endnu (Bushøjvænget nr. 12 og 14).

bushøjgård bushøjvænget 12 fastelavnsryttere bushøjgård

Fastelavnsryttere ved Valdemar Rasmussens gård, Bushøjgård, ca. 1924

villa bushøj bushøjvænget 14

Villa Bushøj, Bushøjvænget 14, Anne Kirstine og Daniel Rasmussens aftægtsbolig ca. 1909. Fra venstre ses aftægtsparret med deres datter Gudrun