Arkivet

Frivillge medarbejdere

Kaj Jensen Arkivleder            tlf. 24409258

Doris Pytlik

Gert Enevoldsen

Bitten Lybek

Bent Stougaard Nielsen

Ejgil S. Pedersen

Krista Franck

Anny Jensen

Claus Hedemann Jensen

Per Schaarup

Jette Holm Nielsen

 

Arbejdet i arkivet

Modtagelse, registrering og opbevaring

Når en giver afleverer et materiale, bliver der lavet en journal, så vi ved hvem, giver er, og hvad man har fået indleveret. Der laves aftaler, om det må kopieres til brug i arkivet – om det evt. skal tilbageleveres eller om det er en gave. Ligeledes laves der aftale om hvem og hvordan, man må se/læse materialet og om evt. offentliggørelse på nettet (klausuler). Ikke alt materiale har lokalhistorisk interesse, og vi forbeholder os derfor ret til at tilbagelevere eller kassere materiale eller give det til andre relevante arkiver – f.eks. Erhvervsarkivet

Derefter registreres materialet i Arkibas. Her forsøger vi at få skrevet så mange oplysninger som muligt. Sted, personer og deres data osv. De allerfleste registreringer vil kunne ses på hjemmesiden Arkiv.dk, hvor ikke bare Højbjerg Holme Lokalhistorisk Arkivs registreringer vises, men man kan også søge på alle lokalhistoriske arkiver i Danmark. Se vejledning til Arkiv.dk.

 

 

                                A-fonde 

I disse brune kasser opbevarer arkivalierne

Fotografier

Billeder registreres ligeledes og kan ses på Arkiv.dk. Vi har p.t. (2020) ca. 8000 billeder. Ligeledes har arkivet nogle film og videoer og lydoptagelser. Alle er dog ikke tilgængelige på Internettet, men kan ses på arkivet.

          Fotografier opbevarer i kartotekskuffer

En medarbejder er meget fotointeresseret og foruden fotografering til diverse projekter og af arkivet og støtteforeningens aktiviteter, gør han også en stor indsats med at fotografere huse, institutioner og firmaer til glæde for kommende generationer.

Åbningstid

Arkivet er åbent tirsdag fra 10 - 12

(Dog ikke i skolernes ferier)

 

Tlf. nr. 24254817

Indlevering af materiale

Arkivet modtager med tak alt relevant materiale, som kan belyse Højbjerg, Skåde og Holmes historie.

Materialet kan afleveres til låns og kopiering eller som Arkivets ejendom.

Materialerne kan ligeledes klausuleres. (Betingelser for tilgang til materialet - hvem må se materialet - internet m.v.)

Ifølge arkivloven skal vi opbevare alle arkivalierne på betryggende vis. Vi forbeholder os derfor ret til ikke at registrere og opbevare alt. Der vil i så fald være en aftale mellem giver og arkivet. Giver vil altid være anonym, med mindre andet aftales.

Indlevering kan foretages på 4 måder:

  • Afleveres direkte hos Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, Oddervej 80, 8270 Højbjerg – tirsdage 10-12
  • Ring til Arkivet Tlf. 64637833
  • Send en mail til hojholok@gmail.com
  • Kontakt arkivleder Kaj Jensen tlf. 24409258  -   dybrovej@gmail.com

Eksempler på materiale vi er meget interesserede i:

Foreningsmateriale:

Vedtægter

Forhandlingsbøger

Kassebøger og regnskaber

Medlemslister

Foreningsblade og meddelelser

Sagsmapper

Formands- og sekretærmateriale

Grundejerforeningsmateriale

Personligt materiale:

Billeder af veje, huse, kvarterer og det åbne land.

Portrætter med angivelse af navn

Skøder og kontrakter

Personbeskrivelser

Beretninger af hændelser/ oplevelser

 

                     En åben A-fond

Avisudklip

Medarbejdere gør et stort arbejde med at finde og gemme udklip fra aviser. Arkivet har udklip fra 1930 og til nu. Disse må ikke komme på nettet, men kan ses på arkivet. Men vi må dog offentliggøre overskrifterne og en database kan ses her.

Formidling

Lige så vigtigt som det er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, er opgaven med at formidle samlingerne. Det sker gennem foredrag og ture, som støtteforeningen arrangerer, ved at udarbejde årsskrifter og ved denne hjemmeside. Desuden produceres der forskellige former for skriftligt materiale, som registreres og opbevares på arkivet.

Arkivet har derfor haft forskellige projekter: Forretninger på Oddervej, på Kridthøj og Rundhøjcentret, teglværker m.m.

Aktuelt er vi i gang med at finde ud af de store ældre villaers historie i Skåde Bakker og gårdene i Holme og Skåde, ligesom der stadig arbejdes med teglværkerne, som har været i området.