Matr. nr. 9a. Holme Enggård (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 3)

Enggården, Nygårdsvej 29 fotograferet i november 2015

Gården lå tidligere ved Kalkærvej, men efter vejomlægninger i området er adressen nu Nygårdsvej nr. 29. Gården var firelænget med grundmurede bygninger med fast tag. Stuehuset, laden og svinestalden var opført i 1885. Ko- og hestestalden var opført i 1924.

Jorden lå syd for byen ned mod Holme Bjerge. Ved udskiftningen i 1783 tilhørte gården Århus Domkirke og gårdens areal var på omkring 55 tønder land. Gården blev i 1793 købt til selveje af fæsteren, som hed Hans Poulsen.

I 1949 havde gården et areal på omkring 30 tønder land, og den blev drevet som blandet landbrug med bl.a 14 køer og 10 ungkreaturer og en del svin. Gården tilhørte i mange år Johannes Poulsen, som i 1924 havde overtaget den efter sin svigerfar, Jens Gylling.

Gården blev senere overtaget af kommunen, som har indrettet gårdens bygninger til Daghuset Enggården, og den ligger som nævnt på Nygårdsvej 29. Til institutionen hører en del heste, som græsser på markerne ved gården.

Skriv en tekst her

Tidligere fæstere under Århus Domkirkens Nederste Capellarie

Matr. nr. 9a

nr. 3

Enggård

Fæster/selvejer        Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster                    1782 – 1793        Hans Povelsen                    

Selvejer fra            10.08.1793          Hans Povelsen                     Enken Mette Jensdatter sælger til sin søn

Selvejer fra            24.11.1821          Jacob Hansen                       Søn af H.P.

Selvejer fra            17.12.1842          Frederik Jensen                   J.H.´s enke afholdt auktion (avlsbestyrer Niels                                                                                                               Rasmussen)  Tilslagen mølleren på Skovmøllen

Selvejer fra            27.05.1848          Hans  Frederiksen                Søn af F.J. Sælger i 1869 køber ny gård.

Selvejer fra            30.01.1869          Christopher Sørensen Due

Selvejer fra            1874                     Jens Balle

Selvejer fra            !879                     Jens Knudsen

Selvejer fra            1885                    Søren Jensen

Selvejer fra            1886                    Jens Hansen

Selvejer fra            1892                    Rasmus Andersen                 Oldermand i 1894

Selvejer fra            1907                    Jens Jørgensen Gylling         Oldermand i 1908 enken i oldermand 1922

Selvejer fra            01.07.1924         Johannes Poulsen                 J.G.´s enke sælger til sin svigersøn

Selvejer fra            1958                    E. D. Christiansen                Maler. Nyt matr. nr. 24 m.fl.

Gårdens beliggenhed