Matr. nr. 8a. Østligste Bakkegård. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 19)

Østligste Bakkegård (Melgaards gård) Luftfoto 1957

Gården lå på Holme Byvej nr. 3 øst for Holme Bakkely. Det var en firelænget gård opført dels i bindingsværk og dels i rødsten. I midten af 1900 tallet var stuehuset endnu stråtækt og udlængerne tækket med pandeplader (blikplader).

Jorden lå nord for Holme by, øst for nuværende Holme Møllevej. Ved udskiftningen i 1783 var gårdens areal på ca. 53 tønder land. Der er solgt jord fra gården i flere omgange. Den østlige del af Rundhøjbebyggelsen ligger i dag på denne gårds oprindelige jorder.

Gården var fra 1938 til 1958 ejet af Karlo Ellegaard Therkildsen. I 1946 solgte han 24 tønder land til Holme Tranbjerg kommune, så der kun var få tønder land tilbage. Han forpagtede i nogle år den jord, han havde solgt til kommune sammen med yderligere ca. 40 tønder land af kommunens arealer, der stammede fra kommunens køb af Rundhøjgården og Hjulbjerggården.

Efter 1958 blev gården med nogle få tønder land overtaget af gas- og vandmester Arne Meldgaard, som havde sin virksomhed i gården i mange år. Arne Meldgaard stoppede sin virksomhed i 1992. Derefter blev gården nedrevet, hvorefter arealet blev bebygget med lave klyngehuse.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 8a

Nr. 19

Østligste Bakkegård

Fæster/selvejer      Dato                         Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1711                     Niels Andersen                   

Fæster fra               04.10.1711          Søren Andersen                   Ladefoged i Holme

Fæster fra               24.07.1725          Christen Hendrichsen        

                                                             Heufring

Fæster fra               16.11.1742          Michel Nielsen                      Underskrev Videbogen 19. sept.                                                                                                                                        1746                      

Fæster fra               11.03.1765          Rasmus Jensen                    

Fæster fra               01.12.1804          Jens Rasmussen                   Søn af R.J.

Selvejer                  25.09.1841           Poul Jensen                          Søn af J.R.

Selvejer                  1876                     Jens Poulsen                        Søn af P.J.

Selvejer                  1878                     Niels Chr. Pedersen            

Selvejer                  1883                     Niels Christensen                Oldermand i 1885

Selvejer                  1891                     H. Jørgensen                       Tømmerhandler

Selvejer                  1896                     Niels Johan Pilkjær             Oldermand i 1899

Selvejer                  1908                     Jens Nielsen                        Oldermand i 1913? og 1926

Selvejer                  1938                     Karlo E. Therkildsen           Svigersøn til J.N.

Selvejer                  1958                     Arne Meldgaard                  Gas- vandmester.                                                                                                                                                               Gården nedrevet 1992

Gårdens beliggenhed