Matr. nr. 7a. Midterste Bakkegård, Holme Bakkely. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 7)

Den midterste af Bakkegårdene, kaldet Bakkely.  Gården nu er indrettet som Holme Traktorlager. Fotograferet i 1965

Gården lå på Holme Byvej 1. Gården nedbrændte i 1920. En ny gård blev opført på brandtomten. Det var en trelænget gård med rødstens bygninger, der var dækket med fast tag. Gårdens navn blev efter branden ændret til Bakkely. I 1943 brændte gården igen, men denne gang blev stuehuset reddet.

Jorden lå nord for byen, vest for Holme Møllevej. Gårdens tilliggende var ved udskiftningen på godt 57 tønder land. Udmarkslodderne i Holme Bjerge blev solgt fra efter overgangen til selveje i 1840’erne. I 1920 blev der solgt ca. 20 tønder land til Statens Jordlovsudvalg til statshusmandsbrug. Nogenlunde samtidig købte man jorden til Hans Friis´ gård (matr. nr. 5a). I 1949 var jordtilliggendet på 22½ tønder land

Gården blev i mange år drevet af Rasmus M. Rasmussen, der havde overtaget gården efter sin far, Niels Rasmussen, som havde haft gården i en menneskealder. Omkring 1950 blev det meste af gårdens jord langs Holme Møllevej solgt til udstykning.

I 1950’erne og første halvdel af 1960’erne benyttede firmaet Skandinavisk Stålindustri bygningerne. Denne virksomhed blev også kaldt for Traktorgården. I 1970’erne havde Helmuth Camping og Kravlegårdsudlejning sin virksomhed i bygningerne.

Gårdens udbygninger blev nedrevet i 1981. Stuehuset ligger der endnu. Adressen var tidligere Holme Byvej 1, men er nu ændret til Holmegårdsvej 81A og B.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 7a

Nr. 7

Midterste Bakkegård (Bakkely efter branden 1920)

Fæster/selvejer       Dato                      Navn                                Bemærkninger                                                     

Fæster før               1754                     Søren Sørensen                    Underskrev  videnbogen 19.                                                                                                                                             sept. 1746

Fæster fra               01.04.1754          Niels Pedersen Molbo                                  

Fæster fra               14.03.1783          Niels Lauridsen                  

Fæster fra               30.06.1787          Rasmus Nielsen Møller

Fæster fra               16.09.1825          Niels Nielsen

Selvejer fra             04.09.1841          Niels Nielsen                        Skolepatron

Selvejer fra            1864                     Hans Freriksen                     Svigersøn til N.N.

Selvejer fra            1881                     Rasmus Jensen Helbo

Selvejer fra            1882                     Niels Rasmussen                 Kaldet Niels Rask,                                                                                                                                                                oldermand i1884 og                                                                                                                                                            1898

Selvejer fra            1912                    Rasmus M. Rasmussen         Søn af N.R.                                                                                                                                                                          Oldermand 1912 og                                                                                                                                                            1926. Matr.5a og 7a sammenlagt i 1918.                                                                                                                          Gården genopbygges  efter brand.                                                                                                                                    Gården udstykkes i 1942.

Gårdens beliggenhed