Matr. nr. 6a. Navnet på gården kendes ikke. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 8)

Frisernes gård på Vigevej (stuehuset) i  1958

Gården lå ved Vigevej og P. Langs Vej. I 1868 blev gården overtaget af Christen Pedersen, der var gårdmandssøn fra Viby. Han var i 1867 blev gift med skolelærer Christen Friis’ datter Margrethe Sørine Friis. Skolelærer Friis havde siden 1851 haft nabogården (matr. nr. 16a) samtidig med skolelærerjobbet. I 1873 overtog Christen Pedersen svigerfarens gård og slog de to gårde sammen. Gården var 3 længet med grundmurede bygninger med tage af teglsten og cementsten.

Efter sammenlægningen af de to gårde havde familien ikke længere brug for stuehuset. Det blev overtaget af kommunen og brugt som fattighus i mange år.

De to gårdes jorder lå side om side nordøst for byen på den sydlige side af Holmevej, og jorden strakte sig helt til nuværende Saralyst Allé. De to gårde havde ved matrikuleringen i 1844 et samlet areal på omkring 75 tønder land.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 6a

Nr. 8

Intet navn 

Fæster/selvejer          Dato                        Navn                          Bemærkninger              

Fæster før               1777                    Søren Rasmussen               

Fæster fra               10.04.1777         Mads Mikkelsen                  Gården lå på Vigevej 5-7 inden                                                                                                                                          udskiftningen

Fæster fra               19.05.1787          Peder Mikkelsen                 Se sag 1790 mellem                                                                                                                                                           Peder og Frans                                                                                                                                                                   Nielsen (16a)                     

Fæster fra               01.08.1804          Peder Pedersen

Fæster fra               30.11.1838          Rasmus Hansen                   Svigersøn til P.P.

Selvejer fra            02.07.1842           Rasmus Hansen                   Svigersøn til                                                                                                                                                                        P.P.                        

Selvejer fra            1866                     Knud Nielsen Knudsen                                

Selvejer fra            1868                     Christen Pedersen               Oldermand i 1887                                                                                                                                                                1901

Selvejer fra            1906                     Christen Friis Pedersen       Oldermand i 1915.                                                                                                                                                              Født på gården 31.                                                                                                                                                              okt. 1867

Selvejer fra            1931                     Peder Jens Sørensen

Gårdens beliggenhed