Matr. nr. 5a. Hans Friis’ første gård. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 14)

Hans og Inger Friis' stuehus Holme Byvej 16 1950

Gården lå på Holme Byvej 16 (tidligere Sletvej). I 1904 blev gården købt af Hans Friis, der var barnebarn af den tidligere skolelærer i byen, Christen Götzsche Friis. Gården var 3 længet med vægge af bindingsværk og grundmur. Stuehuset var tækket med strå og udbygningerne med stentage. 

I 1919 solgte Hans Friis gården til gårdejer Rasmus Martin Rasmussen, som ejede den midterste af bakkegårdene (Bakkely). Inger og Hans Friis købte i stedet en anden gård i byen (matr. nr. 19a), der lå lige overfor kirken. Parret beholdt stuehuset til deres første gård på Holme Byvej, og her boede de, efter at de havde solgt deres anden gård i byen. Deres søn Christen Friis Pedersen boede i huset i mange år. Det stråtækte stuehus brændte i 1993, hvorefter resterne af huset blev fjernet.

Jorden lå vest for byen, syd for nuværende Axel Gruhnsvej (tidligere Sletvej).

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 5a

Nr. 14

Friisernes gård

Fæster/selvejer         Dato                              Navn                              Bemærkninger

Fæster fra               ??.??. 1757          Thomas Jensen Amdi          Underskrev vide-                                                                                                                                                                bogen i 19. sep.                                                                                                                                                                  1746  

Fæster fra               27.03.1757          Rasmus Thomasen

Fæster fra               31.12.1790          Thomas Rasmussen            Søn af R.T.              

Fæster fra               05.12.1804          Christen R. P. Jensen          R. P. står for                                                                                                                                                                       Rudolph Phillip

Fæster fra               12.06.1834          Mikkel Christiansen             Svigersøn af C.R.P.J.

Selvejer fra            04.09.1841           Mikkel Christiansen             Svigersøn af C.R.P.J.

Selvejer fra            19.01.1856           Peder Sørensen                                              

Selvejer fra                      1876           Rasmus Knudsen                 Svigersøn af                                                                                                                                                                        P.S.                        

Selvejer fra                      1884           Anders Hansen                    A.H. døde 1893 

                                                                                                         enken Ane overtog

Selvejer fra                      1904           Hans Friis                            Oldermand  1905, 5a                                                                                                                                                         og 7a sammenlagt  i                                                                                                                                                           1918

Selvejer fra                      1919           Rasmus M. Rasmussen        M. står for Martin

Selvejer fra                      1958           Inger Friis                           Var gift med Hans                                                                                                                                                               Friis

Gårdens beliggenhed