Matr. nr. 45a Holme Nygård (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 16)

Holme Nygård, fotograferet i 1946

Bagved ses kolonihaverne ved Holmetoften og helt tilbage Høbjerg med Frederikskirken og Emiliedal Teglværk

Home Nygård fotograferet ca. 2010

Gården lå oprindelig på Kalkærvej nr. 10 lidt syd for Enghavegården. Gården blev omkring 1912 flyttet lidt mod sydøst, til det sted hvor gården ligger i dag. Den nybyggede gård var firelænget med rødstens bygninger og med fast tag. Stuehuset er den oprindelige bygning fra 1912. Udbygningerne er opført i 1945, efter at de gamle bygninger var brændt. Gården fik navnet Nygård i forbindelse med flytningen. Efter vejomlægninger i området i slutningen af 1980’erne er adressen nu ændret til Nygårdsvej nr. 37.

Det oprindelige stuehus til gården var bygget i 1727 og lå som nævnt på Kalkærvej nr. 10. Det blev kaldt for Kærhuset. Det blev nedrevet i 2011, hvorefter der blev opført en moderne villa på stedet.

Gårdens jorder lå sydøst for byen på den nordlige side af Jelsbakvej (Madsbjergvej). Jordtilliggendet var på ca. 45 tønder land. Efter branden i 1945 blev gården drevet uden besætning.

Bygningerne til den udflyttede gård på Nygårdsvej 29 er af kommunen indrettet til skole og værksted. Der hører en del heste til gården. På en del af den jord, der tidligere hørte til gården, ligger i dag bl.a. Holme lokalcenter og en række beskyttede boliger.

Fæster under Marselisborg Gods

Matr. nr. 45a

Nr. 16

Holme Nygård            Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1740                     Søren Kaikier                       Gården er fra 1727

Fæster fra               10-10.1740         Jens Christensen                  Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               10.10.1782          Rasmus Poulsen                  

Selvejer fra            27.11.1810          Anne Rasmusdatter              R.P’s enke Ane Rasmusdatter

Selvejer fra            27.11.1810          Rasmus Rasmussen              Søn af A.R.

Selvejer fra            21.03.1846          Mette Buch                            Auktion tilfaldt Madam M.B.

Selvejer fra            24.01.1857          Niels Jensen                          Branddirektør

Selvejer                  1874                    A. P. Knudsen                     

Selvejer                  1881                    Peder Jensen                        Enken Hedvig overtog gården 1908

Selvejer                  1944                    Jens Søren Jensen               Svigersøn til P.J. og  sognefoged siden1924

Gårdens beliggenhed