Matr. nr. 43a Enghavegården (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 15)

Enghavegården i 1981, Jelsbakvej 12 set fra sydøst

Gården lå på Jelbaksvej/Madsbjergvej. Det var en trelænget gård med grundmurede bygninger, der var tækket med fast tag. Gårdens jorder lå syd for Bushøjvej og strakte sig til Holme Bjerge.

Ved Udskiftningen i 1783 og indtil et stykke ind i 1800 tallet havde skriveren ved Marselisborg Birk, Frederik Soetmann gården i fæste. I 1807 købte Christen Schiørring, en slægtning til birkeskriveren gården til selveje. Birkeskriveren boede på gården til sin død i 1812.

Gården blev i 1948 overtaget af J. P. Christensen fra Valby. Han udstykkede gårdens jorder i 80 villagrunde. Gårdens bygninger blev nedrevet i 1980’erne. De lå lige syd for det sted, hvor varehuset Føtex ligger i dag.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 43a

Nr. 15

Enghavegård

Fæster/selvejer                 Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Selvejer fra            17.02.1807          Christen Schiørring             Hartkorn 5td. 5skp købesum 1600 Rdl

Selvejer fra            19.02.1825          Georg Wilhelm Poulsen      Ejer af Vester Mølle

Selvejer fra            18.11.1826          Niels Rasmussen                 Gartner, gårdejer på Bygholm

Selvejer fra            24.12.1836          Christen Jensen

Selvejer fra            24.12.1842          Jens Nielsen                        

Selvejer fra            11.09.1847          Friderich J. Chr. Friis           Præstens søn

Selvejer fra            1868                    Jens Jacobsen                                                                                                    Selvejer fra            1876                    Jens Peter Nielsen         

Selvejer fra            FT 1901               Henrik Hansen                     FT = folketælling

Selvejer fra            1917                     Kristian Friis Pedersen       43b vurdering

Selvejer fra            1920                     Hans Friis

Selvejer fra            1942                     Grumstrup                           

Selvejer fra            01.05.1944          Anton Godsk                        Solgte gården 12.10.1948 

Selvejer fra            12.10.1948          J. P. Christensen                  Udstykkede jorden i 80 villagrunde

Gårdens bggenhed