Nr. 249 (hjørnet af Oddervej og Rosenvangs Allé)

Fra Fra 1939 til 1978                              trikotageforretning.

Fra 1939                                                  Elektrisk Rulleforretning (Lokalet senere overtaget af                                                                                                     tricotageforrretningen)                          

Fra beg. af 1980erne til marts 2004       Beauty Center

Fra 2004 til ca. 2008                               Anja Banja (Børnetøj)

Fra ca. 2008 til marts 2009                     Fie Fister (Børnetøj)

Fra marts 2009                                        Fru Lund (Tøj)

Til venstre for opgangen til nr. 249

Fra 1950’erne-til ca. 1970                       Højbjerg Taxa (kontor)

Ejendommen opført 1939.

Ejerne af tricotageforretningen var M. Ovesen i 1940erne, derefter Robert Pedersen til ca. 1955, A. P. Fischer til ca. 1970 og Martha Pedersen til 1978.

Ejerne af Beauty Centret var: I. Grønbæk, Edith Østergaard og Dorthe Thomsen 1986-2004. Fra 2004 indrettede Dorthe Thomsen Beauty center til venstre for indgangen til nr. 249.

Højbjerg Taxa havde kontor til venstre for indgangen til nr. 249, hvor der nu er Beauty Center. I mange år var det Harald Sørensen og hans brødre, der have taxaforretningen. Taxaerne holdt på parkeringspladsen ved siden af ejendommen. I en periode var der også en Shelltank på stedet.

Rosenvangs Allé 249. Højbjerg Taxa med kontor, ca. 1963

3 biler holder foran. Fra venstre Chevrolet Station Wagon 1953, Chevrolet Impala 1962 og en Mercedes Benz 220 fra 1954.

Rosenvangs Allé 249. Højbjerg Taxa

Foto af 3 vogne: Opel Kaptajn, Chevrolet og VW ved Shell benzinstationen med Taxakontoret bag bilerne. Villa Egelund ses til venstre i billedet.