Nr. 235

Før 1986                             Tandlæge

1986-2003                          Dansk Mejeristforbund/Danske mejeriers Fagforening

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1967.