Nr. 213

1929-1979                          Købmand H. Chr. Nielsen under navnet Saralyst Købmandsforretning

1980-1995                          Sparekassen Bikuben

Fra 1997                             Lægehus/Mabeck og Læssøe og senere Bugge og Læssøe

 

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1929 og ombygget i 2008.

Harald Chr. Nielsen var bestyrer af købmandsforretningen indtil udgangen af 1933., hvorefter han overtog forretningen sammen med ejendommen. I 1930 startede H. C. Nielsen også slagterforretning i ejendommen. Den blev kort efter overtaget af Mads Dalsgaard Jensen, som i 1946 byggede hus på Rosenvangs Allé 214 og flyttede slagterforretningen dertil.

Børn foran købmand H. C. Nielsen og slagter Dalsgaard Jensens forretning, 1940

Slagtermester Mads Dalsgaard Jensens forretning ca. 1931. Nr. 1 fra højre er slagtermester Dalsgaard. Købmand H. Chr. Nielsen er nr. 3 fra venstre.

Saralyst købmandshandel med købmand H Chr. Nielsen og hans kone Ellen og barnebarnet Allan, ca. 1962-63

Bikuben ca. 1980. Sparekassen havde filial her 1980-95

Lægerne Mabeck og Læssøe lægehus.