Gårdene på Holme Mark

Udover de oprindelige 17 gårde i Holme by blev der i 1800 tallet oprettet 3 større gårde på Holme Mark ved opkøb af Holme gårdenes udlodder og parceller fra gårdene i Holme og Skåde. De 3 gårde var Saralystgården, lystgården Kragelund og Lysenggård.

Saralystgården matr. Nr. 20a

Saralystgården i 1970 

Saralystgården, fotograferet ca. 2010

Arealet, hvor denne gård senere kom til at ligge betegnedes ved udskiftningen i 1783 som Kragballes Huse. På det tidspunkt var arealet ejet af sognepræsten i Odder, Niels Kragballe, som formentlig lejede jorden ud til husmændene i Holme. Ved en offentlig auktion i 1785 købte baron Christian Gersdorff på Marselisborg Niels Kragballes ejendom. I skødet omtales stedet som et boelsted. Det bestod af en mindre gård i Holme by samt det nævnte jordareal, der var på ca. 39 tønder land.

Da Mathias Kierulff i 1787 blev forvalter på Marselisborg gods, fik han boelstedet i fæste. Her boede han og hans familie indtil han i 1802 købte boelstedet af godsejeren på Marselisborg, hvorefter Mathias Kierulff opførte en ny gård midt på boelstedets marker. Boelstedets bygningerne i Holme by blev solgt ved en offentlig auktion i 1803.

Den nye gård bestod af en grundmuret hovedbygning med fire længer af gedigent egebindingsværk med mursten. Bygningerne var med stråtag langt op i 1900 tallet. Gården fik navn efter Mathias Kierulffs kone, som hed Sara.

Mathias Kierulff holdt omkring samme tidspunkt som forvalter på Marselisborg gods, hvorefter han efter en kort periode som byfoged i Skanderborg var landvæsenskommissær i Århus Amt til sin død i 1834. Efter Mathias Kierulffs død blev Saralystgården solgt. Jordtilliggendet var på dette tidspunkt stadig på 39 tønder land, men der var sket en betydelig forbedring af jordens ydeevne.

Gården havde i de følgende år skiftende ejere. I 1844 blev gården overtaget af Otto la Cour, fader til maleren Janus la Cour. I hans tid som ejer blev gårdens arealer udvidet kraftigt ved opkøb af jord i området, så gården herefter betegnedes som en proprietærgård. Fra 1857 og de næste ca. 60 år var Saralystgården ejet af familien Sørensen, først Jens Sørensen, senere sønnen Rasmus Sørensen og dernæst svigersønnen Chr. Buchtrup.

Familien Sørensen udvidede også gården, så den kom op på 115 tønder land (godt 10 tdr. hartkorn). Det var langt den største gård i Holme sogn, og gårdens jorder strakte sig fra Holmevej til Oddervej på begge sider af Rosenvangs Allé

I 1918 købte Peter Kolind gården. Kort efter, at han havde overtaget gården, udstykkede han et stort antal villagrunde i området mellem L. A. Ringsvej og Oddervej på begge sider af Rosenvangs Allé. Grundene blev hovedsageligt købt af forretningsdrivende, håndværksmestre og funktionærer fra Århus, som efterhånden byggede villaer på grundene og flyttede herud, men de beholdt deres beskæftigelse inde i byen. I 1950’erne og 60’erne blev de store boligforeningsbyggerier, Mosegården, Kridthøj og Saralystparken, opført på jorder, som for størstedelens vedkommende havde tilhørt Saralystgården.

Saralystgårdens bygninger blev i 1960’erne anvendt som ungdomspension for unge mennesker med sukkersyge. Fra 1981 ejedes gården af ”Andelsforeningen Saralystgården”, der drev ejendommen som bofællesskab. Nu er der private boliger i ejendommen på adressen Saralystvej 25.

 

Matr. nr. 20

Saralystgården

Fæster/Selvejer       Dato                       Navn                                      Bemærkninger

                                                                                                      Matr. nr.5b, 7b,11b,14c, 38, 6h,17c og 20a        Selvejer fra            ca.1787                 Mathias Kierulff               Gift 4.juni 1787 med præstedatter Sara Brunow                                                                                                              på Vosnæs Gods.

                                                Christian R. P. H. Gersdorff har den 24.06.1788                                                        lånt 800 Rdl. af M.K.

Selvejer fra            31.01.1835          Rasmus Ludvig Riis            Ejer af Petersminde. Køber af M.K.’s arvinger

Selvejer fra            30.06.1836          Malthe Hoff Bering             Købmand fra Randers

Selvejer fra            21.12.1839          Carl Gottlieb Clausen          Redaktør på Jyllandsposten

Selvejer fra            19.12.1840          Christian R. von Munk        Major RD, bor i København

Selvejer fra            19.10.1844          Otto August La Cour           Proprietær ejer Steensmark og Aaberg

Selvejer fra            24.12.1853          Jørgen Jensen  Junior         Cand. Pharm. fra Falster

Selvejer fra            27.071857           Jens I. Sørensen                 Tidliger gårdejer i Viby                                              Selvejer fra            1878                     Anne Marie Sørensen         Enke efter J.I.S.

Selvejer fra            1880                     Rasmus Sørensen              Søn af J.I.S. Proprietær

Selvejer                  1906                     Chr. Buchtrup                    Svigersøn til R.S.

Selvejer fra            1917                     Skriver                                Proprietær - udstykningen begynder

Selvejer fra            1918                     Peder Pedersen Kolind      

Selvejer fra            1836                     Fr. J. Legarth

Selvejer fra            1939                     A/S Saralyst Villakvarter    Et konsortium bl.a. vognmand Jens Andersen og

                                                                                                         Bankdirektør Jürgensen

Selvejer fra            1961                     Sukkersygekollegium         Landsforeningen for Sukkersyge havde en

                                                                                                         Ungdomspension på gården

Selvejer fra            1973                     Bjarne Grundvad Poulsen   Far til byggematadoren Axel Poulsen

Selvejer fra            1981                     Andelsforeningen                Et bofællesskab Saralystgården.

Gårdens beliggenhed

Affotografering af maleri af Mathias Christian Pedersdatter Kierulf, født d. 4. julni 1756 i Nørre Sundby.

Kierulf var godsforvalter ved Marselisborg gods, men boede i Holme. Han flyttede til Saralystgården  i slutningenaf 1780-erne. Gården er opkaldt efter hans kone, Sara. Han døde d. 17. juli 1834 i Holme og er begraver der.