Matr. nr. 1a Præstegården (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 1)

Luffoto af præstegården 1930

Præstegården, der ejedes af menighedsrådet, lå nordøst for kirken. Det var en firelænget gård med bygninger, der dels var opført i grundmur og dels i bindingsværk. Stuehuset var opført i 1880 og ko- og hestestalden omkring 1894. Laden og forpagterboligen var fra 1752. Stuehuset, hvor præsten boede, var med fast tag, medens udbygningerne var stråtækte. Indtægten fra præstengården udgjorde en del af præstens løn. Præste-gården blev nedrevet i 1957 og erstattet af den nuværende præstebolig.

Jorden lå mod øst syd for Hjulbjergvej og strakte sig til Lyseng. Ved udskiftningen i 1783 var jordens areal på omkring 100 tønder land og gården var næsten dobbelt så stor som de øvrige gårde i byen. Omkring år 1800 blev udmarkslodden i Holme Bjerge på ca. 10 tønder land solgt fra. Efter 1. Verdenskrig blev der udstykket 43 tønder land fra gården til statshusmandsbrug, og derudover solgte man et par mindre parceller til to af gårdene i Skåde. I 1949 var præstegårdens areal skrumpet til 22 tønder land. Gården blev drevet af en forpagter. En del af arealet er anvendt til udvidelse af kirkegården og opførelse af sognegården og resten af jorden er inddraget under byudviklingen.

Matr. nr. 1

Nr.1

Præstegården

Præster i Præstegården               År                     Bemærkninger                                         

Thomas Andersøn                      15??-????          Vikar - boede i  Aarhus

AndersThomssøn                       1580-1619         Søn af Thomas Andersøn.

                        Havde i 1608 været  præst i ca. 40 år.                                                                        Boede i Aarhus til  ca. 1580.                                                                                        Indtil 1580 ingen præstegård i Holme                                                           

Niels Christensen Hjortsvang   1619-1641          Maren Jacobsdatter først gift med                                                                                                                                     Anders Thomssøn og derefter med                                                                                                                                   Niels som begyndte som hjælpepræst.

 Jens N. Lyngby                         1641- 1645   

 Bendix Sørensen                      1645-1650                                   

Niels Sørensen Ørsted              1650 - 1669                                                                                                                                   

Christen Jensen Thorsager       1669-1695         Gravskrift opsat af præsten og hans                                                                                                                                  hustru i Kirken

Niels Jespersen Hutfeld           1695-1738        

Hans Høj Lagesen                    1738-1748           H.H.L. solgte gården til Rasmus                                                                                                                                         Bagge for 400 Rdl.

Rasmus Bagge                         1748-1789            Byggede ny præstegård ca. 1773.                                                                                                                                     Firlænget gård mur og bindingsværk

Jørgen Seidelin Worsøe           1789-1790            Forflyttet til et Kald af ringere                                                                                                                                          Embeds indkomst

Niels Lauritsen Liisberg           1790- 1812       

Peder Friis                                 1813-1856

Ludvig Frendrup                        1857-1874           Byggede nyt stuehus i 1858     

Adam Christopher Fabricius     1874-1888           Gammel kirke nedrevet 1882. Ny                                                                                                                                      bygget indvies 3. dec. 1882                                                      Georg Fritz                                 1888-1910           

Frode Nørballe                           1910-1921           1919 loven der bl.a. omfatter udstykning af præstegårdsjorde 

Aage Knudsen                            1921-1956           Længerne til den  gamle Præstegård                                                                                                                                 nedrevet i 1951

Christian Pilgaard                      1956-1972            I 1957 opføres den nuværende                                                                                                                                         præstebolig

Thomas Jensen                          1972-1993

Kirsten Hald                               1993-                 

 

Gårdens beliggenhed