Matr. nr. 19a. Hans Friis’ anden gård. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 11)

Gården lå ved Holme Byvej overfor kirken, omtrent der hvor Rema 1000 ligger i dag. Gården var 3 længet med grundmurede bygninger med tage af strå, cementsten og blikplader.

Gårdens jorder lå øst for byen mellem nuværende Holmetoften og Bushøjvej. Gården havde gennem 1800 tallet en del forskellige ejere. I 1920 blev gården overtaget af Hans Friis, efter at han havde solgt sin gård på Holme Byvej 16 (matr. nr. 5a).

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 19a

Nr. 11

Intet navn

Fæster/Selvejer            Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster til               25.02.1709          J. R. Willumsen

Fæster fra              1709                    Jens Rasmussen                  

Fæster fra              1723                     Mads Jensen                         Søn af J.R. Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               26.03.1757          Niels Madsen

Fæster fra               20.12.1780          Eskild Juulsen                      Svigersøn til N.M.

Selvejer fra            21.11.1809           Eskild Juulsen                      Købesum 500 Rdl.                                                      

Selvejer fra            1820                     Niels Eskildsen                     Søn af E.J. Døde 1837.             

Selvejer fra            12.01.1839           Søren Olesen                       Gift med N.E.’s enke Abild                                                                                                                                                  Jensdatter                                

Selvejer fra            1862                     Anders Laursen

Selvejer fra            1871                     Mikkel Jacobsen                

Selvejer fra            1876                     Hans Mogensen

Selvejer fra            !878                     Jens Pedersen Nielsen

Selvejer fra            1912                     Johannes Nielsen

Selvejer fra            01.06.1913           Henrik Kjær

Selvejer fra            1918                     Peder Sørensen Helbo       

Selvejer fra            1920                     N. P. Nielsen

Selvejer fra            1921                     Hans Chr. Kock                       Oldermand       1920

Selvejer fra            1922                     Hans Friis

Gårdens beliggenhed