Nr. 195A

Til 1958                              Magasin "Ellen" Trikotage

1958-1995                          Bieler Radio(Villabyernes Radio og TV)

Fra 1996                             Rantex Gardiner og Tæpper

1981-1993                          Birgitte Garn

1993-1995                          Jakie (Kjoler)

1996-2007                          Hema Hobby

2001-2003                          F H Gardiner og Tæpper

Fra 2010                             Højbjerg Låseservice

Bygning nr. 195 er ifølge BBR opført i 1954 og bygning nr. 195A i 1956. Ejendommen er ombygget i 1984.

De anførte tidsperioder for nogle af forretninger er usikre. Det er også lidt usikkert, hvordan nogle af forretningerne i nr. 195A har været placeret i de nuværende to forretningslokaler.

Gartner Erik Christensen havde udover forretningen på Rosenvangs Allé også gartnerbutik i Banegårdsgade. Bestyreren af hans gartnerbutik på Rosenvangs Allé hed Knudsen eller Rasmussen.

 

C. og B. Bieler overtog nr. 195A i 1958 og indrettede radioforretning i ejendommen. Senere udvidedes forretningen med den flade bygning mod øst. I perioden 1981-1993 havde Bielers kone, Birgitte Bieler garnforretning under navnet Birgitte Garn på stedet. C. Bieler overdrog i begyndelsen af 1990erne radioforretningen til Ole Andersen, der havde den til 1995/1996.

Bieler Radio ved Ole Andersen, 1995

Ophørsudsalg hos Jackie (Kjoler) i 1995. Bieler radio ligger til venstre.