Matr. nr. 18a HjulbjerggårdenFra 1882 var gården en del af Holme  Østergård. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 10)

Stuehuset til Hjulbjerggård i 1930 set fra Saralyst Allé

Gården lå som nævnt ved Vigevej og gårdens jorder lå øst for byen på den nordlige side af Hjulbjergvej. I 1882 blev gården som nævnt sammenlagt med nabogården matr. nr. 17a

I begyndelsen af 1900 tallet blev den østlige del af jorden fra de to sammenlagte gårde skilt fra. Her blev der opført en ny gård, som fik navnet Hjulbjerggården. Den blev bygget til Christen Mikkelsens datter Maren og hendes mand Rasmus Rasmussen og fik matr. nr. 18a. Den nye gård var 4 længet med grundmurede bygninger og tage beklædt med tagpap.

Senere blev Holme tømmerhandel opført på dette sted. Tømmerhandelen lukkede i 1991, og der er nu tæt-lav bebyggelse på arealerne.

Matr. nr. 18a

Nr. 10

Holme Østergård                             

Fæster/selvejer         Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1704                     Morten Mortensen             

Fæster fra               11.11.1704          Christen Mortensen             Søn af M.M.

Fæster fra               03.12.1733          Niels Christensen                Søn af C.M. Underskrev Videnbogen 19. sept.

                                                                                                         1746

Fæster fra               05.01.1763          Anders Jensen                     Beboede i armod og har frasagt og kvitteret

Fæster fra               01.03.1784          Michael Olesen                    M.O. Skal svare ophold til Karen Frederiksdatter

Fæster fra               09.10.1801          Christen Pedersen               Svigersøn til M.O. skal vise svigerforældrene en

                                                                                                          Sømmelig og anstændig omgang

Selvejer fra            08.04.1811          Christen Pedersen                Købesum 2.400 Rdl. Enke sælger til sin søn

Selvejer fra            09.04.1836          Mikkel Dhristensen              Søn af C.P.

Selvejer fra            17.06.1871          Christen Mikkelsen              Søn af C.M. Oldermand i 1888 0g 1902.                                                                                                                           Efter at C.M. i1882 har købt matr. nr. 17a fik                                                                                                                   Holme Østergård 17a og Hjulbjerggården matr.                                                                                                               nr.18a

Ejere af Hjulbjerggården

Selvejer fra            21.12.1907          Rasmus Rasmussen             Svigergersøn af C.M.

Selvejer fra            1911                     direktør J. Weis           

Selvejer fra            1929                     Birthe Weis                           Enke efter J.W                                                          Selvejer fra            1936                     Jens Andersen                                                                                                        Selvejer fra            1939-                    Karen Marie Andersen 

Gårdens beliggenhed