Matr. nr. 17a. Holme Østergård. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 9)

Holme Østergård (senere "Fritidsgården") på Hjulbjergvej 66 i 1954

Holme Østergård, kaldet "Fritidsgården" i ca. 2010. Gården er nu en del af Holme Skole

Gårdens bygninger lå oprindelig midt i byen ved Vigevej/P. Langs Vej. I 1882 købte Christen Mikkelsen gården. Han var født og opvokset på nabogården (matr. nr. 18a), som han havde overtaget i 1871. Han havde inden da været bestyrer for sin mor Anne Marie Christensen, der var blevet enke nogle år forinden. Begge gårdene lå ved Vievej tæt ved kirken og Gammel Holmevej.

Christen Mikkelsen var en initiativrig mand. Kort tid efter at han i 1871 havde overtaget barndomshjemmet udflyttede han et par af udlængerne indeholdende stald og lade. Udlænger blev placeret ude på gårdens marker ved nuværende Hjulbjergvej 66. I 1874 opførte han et nyt stuehus ved de udflyttede udlænger. De udflyttede udlænger var oprindelig af bindingsværk med stråtag. Nogle af udlængerne blev i 1930’erne eller 1940’erne erstattet af nye bygninger i grundmur og med fast tag. Gården fik navnet Holme Østergård, fordi den udflyttede gård var den østligste gård i byen. Gården lå lige øst for Holme skole.

Det gamle stuehus til matr. nr. 17a, der var opført i 1779, blev solgt i forbindelse med gårdens udflytning og anvendt som bolig i mange år. Det er nu nedrevet.

De to gårdes marker lå ved siden af hinanden øst for byen, nord for Hjulbjergvej. Markerne strakte sig helt til det nuværende Kridthøjcenter. Gårdens jorder blev afhændet til Holme-Tranbjerg kommune i 1947.

Holme Østergårds bygninger blev omkring 1970 omdannet til fritidsgård for Holme skole. De gamle udlænger blev nedrevet og stuehuset moderniseret. I 1978 blev Fritidsgården udvidet med en stor hvid bygning opført i tilknytning til det oprindelige stuehus. Fritidsgården ligger på Hjulbjergvej 66 ved siden af Holme skole og fungerer som SFO og fritidshjem for skolen.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 17a

Nr. 9

Holme Østergård

Fæstere/selvejer  Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1782                   Enevold Pedersen               

Fæster fra               30.08.1782         Søren Enevoldsen               Søn af E.P

Selvejer fra            24.06.1811          Søren Enevoldsen               Søn af E.P.

Selvejer fra            31.10.1829          Mikkel Sørensen                 Søn af S.E.

Selvejer fra            03.07.1841          Marcus G. Bech                   Kaptajn og købmand

Selvejer fra            02.02.1850          Otto August La Cour           Ejer Saralystgården

Selvejer fra            22.11.1851          Jacob Sørensen                   Boende i Kattrup. Købesum 5200 Rdl.

Selvejer fra            03.10.1857          Jørgen Zirc Lang                 Boende i Sabro

Selvejer fra            1862                     Mikkel Kristensen              

Selvejer fra            1871                     Chresten Mikkelsen            Udflytter i 1874. Ejer også matr. 18a. Oldermand i                                                                                                          1902. Efter at C.M. i 1882 havde overtaget                                                                                                                      marken fik Holme Østergård matr. nr.17a

Selvejer fra            1907                     Michael Mikkelsen              Søn af C.M.

Selvejer fra            1947                     Rasmus M. Mikkelsen         Søn af M.M. Gården drives af sønnen Rasmus                                                                                                                   Skaarup. Mikkelsen der overtog forpagtningen 1.                                                                                                           april 1947

Selvejer fra            1968                                                                  Solgt til Holme-Tranbjerg Kommune

Gårdens beliggenhed