Matr. nr. 16a Skolelærer Christen Friis’ gård. (På udskiftningskortet fra 1783 er denne gård sammen med matr. nr. 15a anført som gård nr. 2)

Det tidligere stuehus til Lærer Christen Friis's gård ved Holme Byvej

Øverst tv. ses P.Langs Vej og den gamle Brugs

Gårdens bygninger lå ved Vigevej. Gården tilhørte fra 1851 skolelæreren i byen, Christen Götzche Friis, og blev i 1873 overtaget af hans svigersøn Christen Pedersen, som nogle få år forinden havde købt nabogården (matr. nr. 6a). Svigersønnen sammenlagde de to gårde, der begge lå midt i byen ved Vievej.

Det stuehus, der blev tilovers efter sammenlægningen af de to gårde, blev i mange år brugt af kommunen som fattighus.

Skolelærer Friis boede ikke selv på sin gård. Han havde i 1850 ladet opføre en ny skolebygning med en skolestue i den anden ende og en lejlighed i den ene ende, hvor skolelæreren og hans familie boede. Huset fungerede som skole i Holme til 1875.

De to gårdes jorder lå ved siden af hinanden nordvest for byen på den sydlige side af Holmevej.

Vor Frue Kirke Capellarie

Matr. 16a

Nr, 2

Intet navn

Fæster/selvejer    Dato                     Navn                                      Bemærkninger

                                                            Niels Frandsen                     Skifte efter N.F. 30.11.1778.   

Selvejer fra                                         Frands Nielsen                     Døde i 1815

Selvejer fra            ca. 1815               Niels Sørensen                     Gården udlagt ham ved skifte efter Frands                                                                                                                      Nielsen.

 Selvejer fra           04.08.1821          Jacob Rasmussen                Auktion over N.S’s gård

Selvejer fra            22.09.1838          Jens Enevoldsen                  Svigersøn til J.R.

Selvejer fra            29.10.1842          Niels Nielsen

Selvejer fra            20.06.1851          C.N.G. Friis                           Skolelærer

Selvejer fra           20.12.1879           Christen Pedersen               Sammenlagt med matr. 6a

Gårdens beliggenhed