Matr. nr. 15a. Rundhøjgården. Industrigården.  (På udskiftningskortet fra 1783 er denne gård sammen med matr. nr. 16a anført som gård nr. 2)

Rundhøjgården (Industrigården) th. for Holmevej i 1957

Gården lå oprindelig ved Engvej nr. 6 overfor Gammel Holmevej. I begyndelsen af 1900 tallet blev gården flyttet ud på marken. De nye bygninger blev placeret øst for byen ved Holmevej. Ved udflytningen fik gården navnet Rundhøjgården efter en oldtidshøj i området. Den nye gård var en 4 længet gård med grundmurede bygninger og med tag af cementsten.

Det oprindelige stuehus på Engvej blev solgt og benyttet som bolig i mange år. Det var et lille hvidkalket hus med stråtag, som nu er nedrevet.

Gådens jorder lå øst for byen og afgrænsedes mod syd af Holmevej.

Ved udskiftningen i 1783 tilhørte denne gård sammen med gård matr. nr. 16a Vor Frue kirke i Århus. Kirken solgte ca. 1793 gården til den hidtidige fæster, Frands Nielsen. Han opdelte omkring 1806 gården i to nogenlunde lige store gårde (matr. nr. 15a og 16a).

I 1950’erne købte Holme-Tranbjerg kommune gården. I første halvdel af 1960erne opførte kommunen på en del af arealet Rundhøjskolen ved Holmevej. Kommunen solgte resten af gårdens jorder til forskellige boligforeninger og private investorer. En del af Rundhøjbebyggelse og Rundhøjcentret er opført på gårdens jorder.

Rundhøjgårdens bygningerne blev i en årrække anvendt til erhvervsformål og blev kaldt for Industrigården. I en periode holdt Kring Vaskeri til i bygningerne, og senere var der vinhandel i på stedet. Da Rundhøjskolen skulle opføres i blev Industrigården nedbrudt. Gården lå, der hvor Rundhøjskolens sportshal nu ligger.

Det gamle kommunekontor i Holme-Tranbjerg kommune på Holmevej 180 er opført på den østligste del af Rundhøjgårdens jorder.

 

Vor Frue Kirke Capellarie

Matr. nr.15a

Nr.2

Rundhøjgården

Fæster/selvejer    Dato                     Navn                                      Bemærkninger

                                                            Niels Frandsen                     Døde i nov. 1778

Fæster fra               1778-1793          Frands Nielsen                                                                                                        Selvejer fra             1793-1806          Frands Nielsen

Selvejer fra            29.11.1806          Michel Jensen                      Udstykket matr. nr.15ao0g 16a

Selvejer fra            13.09.1813          Jens Nielsen Amdie           

Selvejer fra            19.04.1828          Peder Rasmussen

Selvejer fra            26.05.1855          Søren Pedersen                    P.R´s  enke sælger til sin søn, S.P. er gift med                                                                                                                Ane Nielsdatter.

Selvejer fra            18.09.1869          Niels Ove Mogensen             Gift med S.P.´s enke Ane Nielsdatter

Selvejer fra            1890                     Thomas Neergaard             

Selvejer fra            1933                     Arne Rasmus Pedersen      

Selvejer fra                                                                                         I nogle år anvendt til andre formål Kring Vask

                                                                                                             (Industrigården). Nedrevet i 1950érne

Selvejer                                                Arne Pedersen                       Vinhandler

                                                                                                             A.P. sælger til Holme-Tranbjerg Kommune 

Gårdens beliggenhed