Matr. nr. 14a. Bakkegården. Plejehjemmet Egely. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 6)

Egely/Bakkegården i 1926

Gårdens jord lå nordøst for byen, nord for nuværende Holmegårdsvej. I 1934 blev størstedelen af jorden solgt til Lundshøj Udstykningsselskab, der var et kommunalt udstykningsselskab. Selskabet udstykkede jorden til parcelhusgrunde.

Gårdens bygninger med et areal udenom blev solgt til kommunen, som indrettede alderdomshjem i stuehuset. Omkring 1960 opførte kommunen en større tilbygning til det gamle stuehus, hvorefter alderdomshjemmet ændrede status til plejehjem, der fik navnet Egely.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr.nr. 14a

Nr. 6

Bakkegården (Egely)

Fæster/selvejer    Dato                    Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1714                     Michel Jørgensen               

Fæster fra               03.06.1714          Søren Michelsen                

Fæster fra               19.12.1725          Christen Pedersen               Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               09.12.1752          Ole Sørensen                       Døde april 1784

Fæster til                1785                     Mikkel Olesen                      Søn af O.S.

Fæster fra               06.12.1785          Søren Michelsen

Selvejer fra            01.07.1811          Jens Andersen                     Fra Lemming   

Selvejer fra            21.08.1824          Peder Sørensen                   I 1823 3. offentlige auktion over J.A.’s                                                                                                                             gård                                

Selvejer fra            17.02.1849          Niels Hasle Friis                  Præstens søn

Selvejer fra            24.10.1863          Emil Kirketerp                     Oldermand 1883

Selvejer fra            1886                     Poul Jensen

Selvejer fra            1893                     Jens Peter Michaelsen        Oldermand i 1911 og 1925

Selvejer fra            1899                     Kristian Pihlkjær                

Selvejer fra            1934                     Holme-Tranbjerg                 A/S Lundhøjsudstykn. Selskab oprettet af                                                                         Kommune                             kommunen                                                                                               1953                                                                  Stuehus ombygget til alderdomshjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         

Gårdens beliggenhed